ברכת עוגיות בוטנים בפסח

61 viewsברכותפסח
0

אחת ולתמיד, מה הברכה על עוגיות בוטנים בפסח?

0

כל שניכרים חתיכות בוטנים, פשוט שיש לברך בורא פרי האדמה.

וכשאין ניכרים כלל, אף שמעורב גם סוכר וכדו’, אולם אין כאן שינויים מהותיים, וראוי לברך כברכתו, וכדעת מרן הש”ע שקבלנו הוראותיו.

ומי שמברך שהכל, מפני שסובר לדמות למנהג המבואר בברכת יוסף ידיד, שעל הלדר הפלאפל וכדו’ אם מעורב עוד דברים וכבר יש כמה שינויים נוהגים לברך שהכל ודלא כמרן הש”ע, ולכן גם בעוגיות בוטנים לכאורה יש כמה שינויים, גם הוא לא משתבש. אלא שלכאורה נראה דלא דמי, ועוגיות הללו אין בהם כל השינויים הנ”ל, והוו דלא לוסיף עלה, והדרינן לפסק מרן הש”ע.

נ.ב. “אחת ולתמיד” יש אחרי מאה ועשרים. כאן למטה יש “אלו ואלו דברי אלקים חיים”, וכללי הפסיקה יכריעו, ופעמים מכללי הפסיקה הוא דמאן דעביד הכי לא משתבש ומאן דעביד הכי לא משתבש.

בברכת פסח כשר ושמח!

שמעון ללוש

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***