ברכת המזון

50 viewsברכות
0

בס”ד

אם אכלתי מחצית מהכריך, כשלושים גרם, אך לא הספקתי לברך את ברכת המזון בשל אילוצים שונים, האם מותר לי לברך לאחר כ – 50 דקות, ו/או להמשיך לאוכלו ולאחר מכן לברך?

תודה רבה!

0

אם בודאי אין באותה מחצית פחות מעשרים ושבע גרם, אתה חייב עדיין בברכת המזון, עד שבעים ושתיים דקות מסיום האכילה.

ולגבי המשך האכילה, אם כבר הסחת דעתך מהאכילה ועשית סילוק מפה מהשלחן, או שהרמת את הלחם ע”מ שלא להמשיך לאכלו, וכדומה, צריך ליטול ידים מחדש ולברך נט”י והמוציא,

אבל אם לא סילקת המפה, ולא הרמת את הלחם, ובתת מודע שלך היה שעדיין יתכן שתחזור לסיים את האוכל, אתה יכול להמשיך לאכול את הכריך בלי לברך מחדש ברכת המוציא.

ואם תאכל כשלושים גרם מחדש תברך ברכת המזון ללא כל פקפוק.

בברכה

שמעון ללוש

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***