האם בהרכבת פאזל בשבת יש איסור כותב

72 viewsשבת
0

שלום רב,
לגבי הרכבת פאזל בשבת, ברור שלפי הרב עובדיה כל משחק הוא מוקצה עפ”י המבואר בשו”ע בסימן שח ס’ מה. אני שואל מצד כותב, האם נאמר שכבר האותיות/הצורה קיימת, וזה כמעשה קריבה בעלמא (כמו שמרן זצ”ל כתב לגבי כתב על חודים של ספר, וארון קודש עם אותיות), או שמא נאמר שכיוון שזה מחובר, גם אם בצורה ארעית, זה יותר חמור ויש בזה לכל הפחות איסור דרבנן.
נפקא מינה האם מותר לתת לקטן בר הבנה להרכיב פאזל או שצריך להפריש אותו מכך.

תודה רבה

0

כל דבר שעומד לפירוק אין בו לא בונה ולא כותב.

בברכה,

שלמה שרגא

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***