אמירת פיטום הקטורת ולמנצח בצורת מנורה מתוך קלף

81 viewsתפלה
0

האם יש התיחסות של מרן זצוק”ל לאמירת פיטום הקטורת מתוך קלף כמו שכתב בכף החיים, וכן לעניין המנורה בקלף?

0

בחזו”ע סוכות (בהלכות של נויי סוכה שיש בהם פסוקים) פסק שלכתחילה אסור לכתוב, אבל בדיעבד שכבר כתבו מותר לקנות ולקרות מתוכו.

וכל מה שאסר לכתחילה הוא באופן שכותב למעלה מג’ תיבות של המקרא בשורה אחת, אבל אם בפסוקים כותב כל שורה פחות מג’ תיבות, מותר גם לכתחילה. (ויוכל לעשות כמו ב’ טורים).

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***