האם מותר ללכוד גנב בשבת

68 viewsשבת
0

האם מותר ללכוד גנב בשבת או להתקשר למשטרה

0

ללכוד מותר, ולא שייך בזה צידה בשבת.

לצלצל למשטרה אין היתר, אלא אם כן יש פיקוח נפש.

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***