האם מותר ללכת לאילת

66 viewsחו"ל
0

שלום כבוד הרב רציתי לשאול האם מותר ללכת לאילת זאת אומרת האם זה נחשב ארץ ישראל או שזה נחשב חוץ לארץ והאם מותר ללכת לשם סתם ככה בשביל לטייל ומה הדין לגבי פירות שביעית אם אפשר לפי כל הדעות באחרונים גם לדעת אחינו האשכנזים? תודה רבה ויישר כח

0

שלום וברכה,

אילת נחשבת חוץ לארץ מבחינת התורה, זאת אומרת, כשהקב”ה הנחיל לנו את ארץ ישראל, לא היה כלול בזה את העיר אילת, רק שבסייעתא דשמיא יש לנו עליה ריבונות והיא שייכת למדינת ישראל. ולכן באילת לא נוהג איסור שמיטה, והפירות הגדלים שם אפילו בקרקע של ישראל, אין להם קדושת שביעית, ומותר לעבוד כרגיל באדמות שם בשנת השמיטה.

ומכיון שכך, אין לצאת לאילת אלא לדברים שהתירו בהם חז”ל לצאת לחו”ל, כדוגמת להפיץ וללמוד תורה, לישא אשה, פרנסה וכדו’. כן כתב מרן הראשון לציון שליט”א בספרו ילקוט יוסף שביעית (מהדורת תש”ס, פרק א עמוד עג והלאה).

וכתב הראשון לציון שליט”א שם, שיש להחמיר שלא לצאת לאילת לשם טיול בלבד, ואף שיש אחרונים שהקלו בזה, בכל זאת נכון להחמיר בזה.

ואף שיש לאילת דין של חו”ל, מכל מקום, לא יעשו בה ב’ ימים של גלויות בימי החגים, שכל מה שתיקנו חכמים שבחוץ לארץ ינהגו ב’ ימים טובים, היינו דווקא במקומות רחוקים מארץ ישראל, שעד שהיו השלוחים מגיעים אליהם היה לוקח זמן רב, אבל במקומות הסמוכים לארץ ישראל, כגון אילת, יש לנהוג יום טוב אחד כמו בארץ ישראל.

בברכה,

אליהו דניאל אוזן

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***