הדלקת נרות חנוכה לבחור הלומד בארץ והוריו מתגוררים בחו”ל

45 viewsחנוכה
0

שלום לכבוד הרב שליט”א

באתי לשאול את כבודו לגבי בחור ישיבה שלומד בארץ אבל הורים שלו גרים בחו”ל (בצרפת) ובשעה שחל עליו חובת הדלקת נרות חנוכה לא חל עדיין על הוריו, האם יצטרך להדליק ולברך ?

תודה רבה

הבחור אליה סודרי

0

מרן הראש”ל שליט”א התייחס לשאלתכם בילקוט יוסף חנוכה (מהדורת תשע”ג, עמוד תצג), שבחור הלומד בארץ ישראל והוריו מתגוררים בחו”ל, שברור הדבר שבצאת הכוכבים של א”י עדיין לא הדליקו נרות מכיון שעדיין לא הגיע הזמן אצליהם, מעיקר הדין יוצא הבחור ידי חובה בהדלקה שבישיבה, אבל אם ירצה להדליק בעצמו, רשאי לברך על כך. וע”ש במקורות.

בברכה,
אליהו דניאל אוזן

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***