הוצאת שבת לפי זמן ר”ת / ווקס לשיער בשבת / קדימה בברכות הריח

58 viewsעניינים שונים
0

שלום וברכה לרבני האתר הקדוש

 

שאלות במחילה:

1.האם אפשר להוציא שבת ר”ת בקיץ 25 דקות לפני הזמן המקורי בלוח? והאם בחורף 15 דקות לפני? (זאת אומרת אם בקיץ בלוח מופיע 20:30 האם אפשר להוציא בשעה 20:05 לכתחילה?)

2.האם מעיקר הדין מותר לשים ווקס לשיער בשבת?

3.עם יש לי בליל שבת ברכת הריח- לימון/ עצי בשמים/נענע

מה קודם למה?

תודה רבה הקב”ה יחזיר לכם כפל כפליים

0

שלום וברכה,

במענה לשאלותיך,

א. אם חפצים להקפיד להוציא שבת כפי שיטת רבנו תם, וכמו שהסביר מרן זיע”א שכך ראוי ונכון לנהוג להחמיר להוציא שבת כפי שיטת רבנו תם, א”כ צריך להוציא לפי זמן צאת שבת לפי ר”ת שמצויין בלוח אורח חיים. אבל אם קשה עליהם להוציא שבת בשעה זו, מסיבות שונות, שיש צורך להוציא שבת מוקדם יותר, אפשר להקל כפי עיקר הדין ולהוציא שבת כפי הזמן הרגיל המצויין בלוח, ולא כשיטת רבנו תם.

ב. אם יוכל לבאר מהו ווקס, מה מטרתו, וכיצד הוא פועל, כדי שהתשובה תהיה כראוי.

ג. כתבו הפוסקים, שאם האחד ממיני הריח חביב עליו מהמינים האחרים, יקדים לברך על המין החביב, ואח”כ על הפחות חביב. ואם שניהם חביבים עליו בשווה, ברכת בורא “עצי” בשמים קודמת לברכת בורא “עשבי” בשמים. (משנה ברורה סי’ רטז ס”ק מ.) וברכת הנותן ריח טוב בפירות לא מצאתי בפוסקים שדיברו עליה אם קודמת לעצי ועשבי, או לאחריהם, כששניהם חביבים. ולענ”ד נראה להקדים ברכת הנותן ריח טוב בפירות לברכת עצי ומיני, לפי שהפירות מעולים המה, שיש בהם גם טעם וגם ריח, משא”כ עצי ועשבי בשמים, שאין בהם אלא ריח.

בברכה רבה וכל טוב

שמעון ללוש

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***