זמן הנץ

51 viewsתפלה
0

כמה דקות אפשר להקדים את הנץ כדאי שיחשב נץ לכתחילה

0

ראה מה שענה הרה”ג הרב שמעון ללוש שליט”א כאן, בתשובה לשאלה מספר 3.

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***