כשרות עדת מדינה

55 viewsעניינים שונים
0

שלום וברכה, האם עד מדינה בזמן הזה הוא כשר לעדות?

0

בקצרה
פסול לגמרי
עוד טרם שנדון על אישיותו הבעייתית של עד מדינה שלרוב פסול לעדות מהרבה צדדים ועל הדרך הנלוזה והכפייה בה גורמים לו להעיד.
א. בדרך כלל מדובר בעד אחד.
ב. בנוגע בדבר שאין כדוגמתו. שהרי אם לא יעיד יענש אף הוא.
ג. בדרך כלל מקבל ממון הרבה על מנת שיעיד ובאנו לנידון הנוטל שכר על עדותו
בשונא או בכלל באדם מפוקפק שמפקיר את חבריו כדי להציל את עורו
ד. מדובר בשותף מלא לפשע. ברשע הן על פי הודאתו ואף אם תאמר א”א משים עצמו רשע יש בדרך כלל עדויות אחרות נגדו.
ובמקו”א הארכתי
ראובן זכאים

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***