מקום בבית הכנסת

70 viewsבית כנסתחושן משפט
0

כשיש למשהו מקום קבוע בבית הכנסת, האם מותר לי לשבת שם?

0

שלום וברכה!

אם יש סבירות שאותו אדם שקבוע שם צריך להגיע, וגם אותו אדם שילם עבור המקום, אין רשות לתפוס לו את המקום ששילם עבורו, מאחר שכך הנוהל בביהכ”נ, שזכות הקדימה באותו מקום למי ששילם, ולא למי שמקדים לבא.

ואף אם הוא לא שילם על המקום, אין מן הראוי לתפוס לו את המקום, שהדבר יגרום לו עגמת נפש, לחפש מקום אחר ולשנות מרגילותו. אלא אם כן אין מקום אחר וגם אותו אדם לא שילם, בזה מעיקר הדין רשאי לישב במקום. ואם הגבאים יחליטו להקימו בשביל אותו אדם הקבוע, הרשות בידם, מפני שעליהם מוטל לדאוג לניהול הסדר המתוקן בביהכ”נ, והם רואים בכך צורך למען הסדר הטוב ושביעות רצון המתפללים.

אבל אם סביר להניח שהאדם הקבוע אינו צריך להגיע, או שיש ספק אם הוא צריך להגיע, אפשר לשבת שם בין אם הוא שילם עבור המקום בין אם לא שילם, מפני שהמקום אינו שייך לאף אחד, רק זכות הישיבה שמורה לו בעבור התשלום, וכעת שאינו נמצא זכות הישיבה נתונה לכל מי שצריך לישב.

בברכה רבה ומועדים לשמחה

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***