השאלת שמלה למי שכנראה תלבש אותה שלא כהלכה

54 viewsצניעות
0

שלום,
באירוע מסוים פנתה אליי מכרה שאיננה שומרת תורה ומצוות והתעניינה אם אוכל להלוות לה את השמלה שלבשתי לאירוע שהיא עתידה לחגוג. דא עקא שהשמלה היא ללא שרוולים ופתח הצוואר גלוי, רק שאני השתמשתי בחולצה ובג’קט שכיסו כדין ושמרו על המראה הצנוע. ידוע לי כי אותה אישה לא תלבש שום כסות נוספת מעבר לשמלה, שכשהיא עומדת בפני עצמה – אינה עונה לגדרי ההלכה כלל.
ושאלתי, האם מותר לי להלוות לאותה אישה את השמלה, ואם אסור הדבר, כיצד אוכל להימנע מפגיעה בה?

0

שלום וברכה,

כעין שאלתכם החשובה כתב מרן הראשון לציון הגאון רבינו יצחק יוסף שליט”א בספרו “אוצר דינים לאשה ולבת” (בקונטרס “קדושים תהיו” שבסוף הספר, הלכה ו), שאין לבעל חנות בגדי נשים למכור שמלות ללא שרוולים וכדו’, ויש בזה משום “לפני עיור לא תתן מכשול”, שמכשיל את הקונות ללבוש בגדים שאינם לפי רוח התורה הקדושה. אך כתב שם, שאם בעל החנות משער שאשה מסוימת תלבש חולצה עם שרוולים מתחת לשמלה, רק אז יהיה מותר לו למכור לה. אבל אם היא לבושה בבגדי פריצות, ויש לשער שתלבש גם את הבגד שקונה שלא בצורה הראויה, אסור לו למכור.

והוא הדין למקרה שלכם, שכיון שאתם יודעים בוודאות שהאשה שעדיין אינה שומרת תורה ומצוות – תלבש את השמלה שלכם שלא לפי ההלכה, אסור להשאיל לה את הבגד, כדי לא להכשיל אותה בעוון החמור.

לכן נראה שהדבר הטוב ביותר הוא להסביר לה את העניין בשפה יפה, ואם היא תהיה מוכנה ללבוש מתחת לשמלה חולצה עם שרוולים וכו’ אז תוכלו לתת לה בשמחה ובחפץ לב.

חשוב ביותר לתת הרגשה שהסירוב לא מגיע ממכם, אלא ממשהו חיצוני. ואתם באמת רוצים לעזור לה.

הניסיון מראה, שכאשר אומרים לאדם את האמת לא בצורה קנטרנית, ומסבירים לו את הדברים בצורה יפה, הוא מקבל את הדברים ואפילו מעריך את הסירוב.

הוספת הרה”ג הרב שמעון ללוש שליט”א, ראש כולל “חכמת שלמה” באלעד, ומחה”ס נשמע קולם:

במדה והדבר אינו מעשי להסביר לה הענין ולבקש שתלבש באופן צנוע. אפשר להשתמט בדרכים שונות ללא פגיעה, כגון “בשמחה, רק אני צריכה לבדוק שלא הבטחתי את השמלה לאיזו קרובת משפחה”, או “רק אבדוק שאין לי אירוע באותו ערב”, וכדומה. ולהגיד לה שבינתיים לא לבנות על זה כי כמעט בטוח שהשמלה תפוסה באותו ערב.

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***