בעניין קביעות סעודה בלחמניות מזונות

56 viewsברכות
0

שלום לרבני האתר הקדוש

1.ידוע שלחמניות מתוקות הינן מזונות וברכה אחרונה על המחיה.

מה יהיה הדין אם בירכתי מזונות ואכלתי תוך כדי 3 לחמניות עגולות (שזה כבר ברכת המזון מן הסתם..)

האם אני צריך לעשות נטילה?או שרק לברך בסוף ברכת המזון?

 

2.על כמה לחמניות עגולות שברכתן מזונות(הרגילות שמוכרות לכולם) אני יצטרך לברך נטילת ידיים וברכת המזון?אם בדעתי לקבוע עליהם סעודה?

0

שלום וברכה,

א. אחר שכבר נסתיימה האכילה, אין טעם עוד לעשות נטילה. אבל אם בתחילה היתה הכוונה לאכול פחות משיעור קביעות סעודה, ובירך מזונות והתחיל לאכול, ושוב נמלך לאכול יותר, ויודע שיהיה במה שמתכוין לאכול מעתה, שיעור קביעות סעודה, כמאתיים ושש עשרה גרם, בזה ודאי שחייב לקום וליטול ידיים, וגם יש לו לברך על הנטילה, אבל לא יברך המוציא, שכבר יצא י”ח במה שבירך מזונות. ואם יודע שלא יהיה שיעור קביעות סעודה, כמאתיים ושש עשרה גרם, במה שיאכל מעתה בלבד, רק בצירוף מה שכבר אכל עם מה שמתכוין לאכול יגיע לשיעור קביעות סעודה, בזה ג”כ יש לו ליטול ידיו אך בלא ברכה. בין כך ובין כך יברך לבסוף ברכת המזון.

ב. כל שיש במשקלן מאתיים ושש עשרה גרם מברך המוציא וברכת המזון, פחות מכך לא יברך אלא מזונות ועל המחיה מחמת הספק.

בברכה רבה וכל טוב

שמעון ללוש

You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.

תפריט נגישות

***