בן שהוריו מגישים לו כיבוד, האם מותר לו לקבל? • הלימוד היומי בתורת מרן


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ח | פרשת שופטים – הלכות כיבוד אב ואם, הלכות טז-יט

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

א. הבן נוהג כבוד באביו, ואינו יושב במקומו, בבית הכנסת שאביו מתפלל בו, אבל לאחר מות אביו, אם הבן ממלא מקום אבותיו, יוכל לשבת במקומו. וכשהאב יושב במסיבה עם חבריו בסוד ועצה, אין לבן לשבת סמוך לאביו, אבל בביתו כשהוא מיסב על שלחנו עם בני ביתו, רשאי הבן לשבת סמוך לאביו, ובפרט כשהאב צריך לשירותו של הבן, בסעודה.

ב. הנכנס לבקר בבית הוריו, אשר הם חפצים ביקרו, ומגישים לפניו כיבוד, כוס קפה עם עוגיות ומגדנות, רשאי לקבל מידם, אחר בקשת המחילה מכבודם על שטרחו בשבילו. ואם אביו תלמיד חכם, יסרב לקחת מידו, אלא לאחר שיפציר בו לקבל, כדי להראות שהדבר קשה בעיניו על שטורח בשבילו, ורק אחר ההפצרה יקבל מידו עם בקשת מחילה ודברי פיוס.

ג. אסור לו לאדם להכביד עולו על בניו, ולדקדק עמהם על כבודו, ולהטריחם יותר מדי, כדי שלא יביא אותם לידי מכשול, אלא ימחול על כבודו, ויעלים עינו מהם, שהאב שמחל על כבודו כבודו מחול. ואסור לאב להכות את בנו הגדול, פן יתריס כנגדו, ויחזיר לו, ונמצא עובר על לפני עור לא תתן מכשול. והמכה את בנו הגדול, אמרו חז”ל (מ”ק יז.) שהוא חייב נידוי. ולאו דוקא בנו “הגדול” ממש, אלא הכל לפי טבעו של הבן. והחכם עיניו בראשו. ואין הבדל בזה בין בנו לבתו. וקל וחומר למי שמכה את אשתו, שבזה הוא הורס את שלום ביתו, וסופו בא לידי גירושין. אלא יהיה ותרן, מוחל וסולח, לטוב לו כל הימים.

ד. אסור לבן למחול על כבוד אבותיו. ואם חירפו וגידפו אותם, יאמר להם שאינו מוחל להם על כבוד אבותיו. ומכל מקום לא ירים ידו עליהם. ואם הבן יודע ומכיר שדרכם של אבותיו לעבור על פשע, ולמחול על כבודם, ואדרבה אם יצא לריב איתם, יצטערו בזה, ישתוק נגד המחרפים וזהו כבודם של אבותיו. כמו שכתוב דום לה’ והתחולל לו, השכם והערב עליהם בבית המדרש והם כלים מאליהם.

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

 

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *