דין מזוזה במעלית וברכבת • הלימוד היומי בתורת מרן


יום שלישי כה ניסן תשע”ח • היום עשרה ימים לעומר, שהם שבוע אחד ושלושה ימים

הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ח | פרשת כי תבא – הלכות מזוזה, הלכות לג-לה. פרשת וירא הלכות תפילין, הלכה א.

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

א. הבית שבספינה פטור מן המזוזה. וכן המעלית שעולה ויורדת אל דירות המגורים, פטורה מן המזוזה, מפני שאינה דירה קבועה. וגם הפתח הקבוע שבבנין שדרכו נכנסים למעלית, פטור מן המזוזה. וכן מכונית אפילו יש בה פתח הגבוה עשרה טפחים ויותר, כגון אוטובוס או משאית, וכן הקרונות של הרכבת, פטורים מן המזוזה. וכל שכן מטוס או מסוק שפטורים מן המזוזה.

ב. חנויות שבשווקים, שהם קבועים, חייבים במזוזה. וטוב שיקבעו שם המזוזה בלי ברכה. וכן בתי חרושת שהפועלים עובדים שם רק ביום ולא בלילה, יש לקבוע בהם מזוזה “בלי ברכה”. וכן בתי ספר ובתי מדרשות שלומדים שם רק ביום, ולא בלילה, יש לקבוע בהם מזוזה בלי ברכה. ומכל מקום המברך על קביעת המזוזה במקומות אלו יש לו על מה שיסמוך.

ג. השוכר בית סתם בחו”ל פטור ממזוזה כל שלשים יום, ואם רצה לחייב עצמו לקבוע מזוזה מיד, לא יברך על קביעתה. [ואפילו לאחר שיעברו עליו שלשים יום אין צריך להסיר המזוזה ולקובעה מחדש, ואין בזה משום תעשה ולא מן העשוי, דזמן ממילא קא אתי]. ולאחר שלשים יום הואיל ונראה שהבית שלו, הילכך חייב במזוזה ובברכה. ואפילו אם שכר הבית לתקופה של חצי שנה או יותר, שאז חייב לקבוע מזוזה מיד, מכל מקום לא יברך על קביעתה. ואם קנה בית בחו”ל, חייב במזוזה מיד ובברכה. וכל שכן אם בנה בית בחו”ל. ובארץ ישראל אפילו השוכר בית, חייב לקבוע מזוזה מיד ובברכה.

 

ד. מי שהניח תפלין של יד, וקודם שהניח תפלין של ראש, נסתפק אם בירך כבר על התפלין של יד, או לא, ספק ברכות להקל, ודנים אותו כאילו ודאי בירך על תפלין של יד, ולכן אין צריך לברך כלל על תפלין של ראש. שהברכה שעל התפלין של יד פוטרת התפלין של ראש מברכה.

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *