הגאון הרב יניב עזיז בשיחת מוסר על חשיבות אמירת פרשת העקידה


חשיבות אמירת פרשת העקידה

הנה בזוהר הקדוש כתוב: וטוב לישראל להזכיר בגלות בכל יום פרשת העקידה, שתגן עליהם מכל מקרים רעים, ובת קול יוצאת ואומרת “אל תעש לו מאומה”.
ובמדרש רבה (בראשית נו, י) נאמר: “רבי יוחנן אמר: אמר אברהם לפניו, ריבון העולמים, כיוון שכבשתי רחמיי לעשות רצונך, יהי רצון מלפניך ה’ אלוקיי, בשעה שיהיו בניו של יצחק באים לידי עבירות ומעשים רעים, תהא נזכר להם אותה עקידה ותתמלא עליהם רחמים”.
ובמדרש תנחומא (וירא, כג) נאמר: “כשיהיו בניו של יצחק חוטאים ונכנסים לצרה, תהא זוכר להם עקידתו של יצחק, ותחשב לפניך כאילו אפרו צבור על גבי המזבח ותסלח להם ותפדם מצרתם”.
מובא סגולה נפלאה בספר “יפלט למו” שנכתב לפני 180 שנה ע”י הרב המקובל הרב אברהם חמו :”מי שיאמר עקידת יצחק שבע פעמים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו ואפילו כלו כל הקיצין, מהפך הכול למידת רחמים”.
על כן יש שנוהגים לקרוא בתור סגולה את פרשת עקידת יצחק – שבע פעמים, וכך לזכות לפתיחה המזל ולשחרור חסימות בכל תחום בחיים כגון פרנסה, זיווג, בריאות, נחת מהילדים ועוד.
בטור סימן א’: “וטוב לומר בכל יום פרשת העקידה, כדי להזכיר זכות אבות לפני הקב”ה, וגם להכניע היצר לעבוד השי”ת, כמו שמסר יצחק את נפשו (בית יוסף).
ועל כן אפ’ בשבת אומרים את פרשת העקידה אך לא יאמר את יהי רצון שאח”כ.
וכתב רבנו פלאג’י ע”ה כתב בספרו “עטרת חיים”: “אלמלא עקידת יצחק, אין אחד מכל הנבראים יכול להפיק רצון שאלתו”.
וכתב ה”מגן אברהם” בשם רבינו בחיי, ש”אין די באמירה, אלא להבין הפרשה ויכיר גדולת נפלאות ה’ ”ובכוח זה תתגדל האמונה והיראה ויוכל לקבל השפעות ולהמתיק הדינם.
ובחשיבות מעלת פרשת העקידה כתב ר’ נתן מברסלב (מתוך הליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב). עיקר קיום העולם היה ע”י הניסיון האחרון והקשה ביותר של אברהם אבינו עקידת בנו יחידו האהוב שחיכה לו כ 100 שנה. [ומסביר] כי עקידת יצחק זה בחינת מסירת נפש שמסר נפשו למות בשביל השם יתברך. ע”כ בכל פעם שרוצים להזכיר לפני השם יתברך את הברית ואת השבועה שנשבע להאבות מזכירין אותה על ידי הזכרת זכות עקידת יצחק.
אחיזת הדינים הוא בבחינת גבורת יצחק, ומהשתלשלות הדינים כשאין זוכין להמתיק נאחז מהם ח”ו בחינת יגון ואנחה שאחיזתם משם, כי הם תוקפא דדינא קשיא רחמנא ליצלן שהם כל הצרות שעוברות על האדם בפרנסה זיווגים בריאות ושאר עניינים גשמיים ורוחניים.
אבל ע”י עקידת יצחק נמתקין הדינים בשרשן, ואז נמתק בחינת היגון ואנחה עד שנתהפך היגון ואנחה לשמחה שזה עיקר שלימות השמחה, ועל כן יצחק דייקא נקרא על שם השמחה, כי עיקר השמחה על ידי יצחק דייקא על ידי שנמתקו הדינים בשרשן שהוא בחינת הנ”ל, בחינת היפוך היגון ואנחה לששון ושמחה…
עקידת יצחק היא בחי’ כיסופין טובים שמסר נפשו בחשק נמרץ באמת לעשות רצונו ית’ שמשם נשרש הנקודה קדושה בלב כל אחד מישראל לכסוף ולחשוק להשית במסירת נפש לעשות רצון בוראו, וע”כ אנו מבקשים שיזכור לנו כל זה כדי שיתגברו ההבלים דקדושה בכח הצדיקים שומרי הברית, ועל ידי זה נזכה להתגבר עליו ולהתדבק ביצר טוב ובמעשים טובים עד שנזכה עי”ז להתדבק במידתו של יעקב הנ”ל שזה בחי’ תתן אמת ליעקב… וע”כ מזכירין בתפילות ראש השנה עקידת יצחק שהוא בחי’ המתקת הדינים בשרש.
אז כל בוקר שאנו זוכים לומר פרשת העקדה, חלילה לנו מלדלג, או להריץ אותה, נאמר אותה מילה במילה ובכונה.
יהי רצון שבמהרה יבנה בית מקדשנו ותפארתנו ונזכה לביאת המשיח אמן כן יהי רצון

להזמנת הגאון הרב יניב עזיז שליט”א לשיעורים והרצאות, סידור חופה וקידושין ועוד

יש לצור קשר במייל: 34567831w@gmail.com

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *