הלימוד היומי בתורת מרן • בעל תשובה שהוריו חילוניים, האם מחוייב לכבדם?


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ח | פרשת שופטים – הלכות כיבוד אב ואם, הלכות יב-טו

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

א. מי שיש לו יאר צייט, דהיינו יום פקודת השנה, על אביו ועל אמו ביום אחד, יכול להדליק לעילוי נשמתם נר אחד, ועולה לשניהם. וכן יאמר קדיש אחד לעילוי נשמתם, ועולה לשניהם. ואין בזה משום “אין עושים מצות חבילות חבילות”, שפעולה אחת היא, אלא שהכוונה היא לשנים, ובכהאי גוונא שפיר דמי.

ב. בעלי תשובה שהוריהם חילוניים וממשיכים בדרכם, ואינם שומרים שבת וכשרות וטהרת המשפחה, אף על פי כן צריכים לכבד אותם מדין מצות כיבוד אב ואם, ולקום מפניהם, וכל שאר הכבוד שמגיע לאב ואם. אולם אם ההורים האלה עוינים את בניהם על שחזרו בתשובה, וכל שכן אם מצירים להם, אינם חייבים לכבדם, וטוב שיתרחקו מעליהם, וילכו לדור בעיר אחרת, לבל יפגשו אותם.

ג. אם הבן חפץ לישא אשה שהיא ישרה בעיניו, אין האב יכול לעכב ולומר לבן שלא ישאנה, ואפילו אם גזר עליו בגזרת כיבוד אב, אינו צריך לשמוע לו בדבר זה. והוא הדין לבת שרוצה להנשא לבחור ההגון לה, ואביה ואמה מעכבים, שאינה צריכה לשמוע אליהם בדבר זה. ואפילו אם מציעים לה בחור אחר, אינה צריכה לשמוע להם. ובן שרוצה לישא אשה, והאב מוחה בידו, כדי שיפרנס אותו, בודאי שאין לו לשמוע לאביו, שכיבוד אב ואם, משל אב ואם הוא, ולא משל הבן. וכן בת שגוזר עליה אביה שלא תנשא כדי שתהיה פנויה לשרתו, אינה צריכה לשמוע לו כלל, ורשאית לבחור לה בחור אשר ישר בעיניה להנשא לו.

ד. אם הבן רוצה לישא אשה שאינה צנועה, וממשפחה פחותה, ויש לאביו צער ועגמת נפש מנישואיו שיהיו עם הנערה ההיא, ומצוה האב על בנו לבל ישאנה, חייב לשמוע בקולו. כי בנישואיו עמה גורם להוריו צער ובזיון, ונאמר ארור מקלה אביו ואמו. וכן מצינו בתורה שציוה יצחק אבינו את יעקב אבינו שלא יקח אשה מבנות כנען מפני שהיו רעים וחטאים עם מדות מושחתות, ולכן אמרה רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת, (והוא הדין לכל שבעה עממים), וישמע יעקב אל אביו ואל אמו. אבל אם היא אשה כשרה וצנועה כשאר בנות ישראל הכשרות, אפילו אם ציוהו אביו בפירוש לבל ישאנה, אינו חייב לשמוע לאביו. ואפילו אם נפטר אביו לבית עולמו אחר שציוהו על זה, אין לחוש בזה משום מצוה לקיים דברי המת, אלא ישא אשה כשרה כראות עיניו.

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *