הלימוד היומי בתורת מרן – היום מתחילים בס”ד את ספר הליכות עולם חלק ז | יום שלישי ה אדר תשע”ח


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ז |  הלכות בשר בחלב, הלכות א-ד

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

א. אסור לישראל לבשל בשר בחלב לגוי, שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו. ומכל מקום אדם ירא שמים שעובד במעבדה כימית, מותר לו לבדוק בבישול על ידי האש במעבדה שלו, חמאה או שוקולד תוצרת חוץ לארץ, אם יש בהם תערובת שומן מן החי בחלב, מפני שאף אם יש תערובת כזאת, היא כבר מבושלת יפה ביחד, ואין בישול אחר בישול, וגם אינו מתכוין לבשל בשר בחלב, וספק הוא אם ישנה תערובת כזאת, או לא, וספק פסיק רישיה הוי כדבר שאינו מתכוין שמותר.

ב. איסור בישול בשר בחלב מן התורה, אינו אלא כשנתבשל הבשר לפחות כשליש בישולו, שהוא כמאכל בן דרוסאי, אבל בפחות משיעור זה, אינו אסור אלא מדרבנן, ולכן מותר בהנאה, כגון שימכרנו לעכו”ם. ואם בישל בישול גמור חצי כזית בשר בחלב, יש בזה מחלוקת אם הוא אסור מן התורה או לא. ואם נצטרף לזה עוד ספק יש להתירו בהנאה משום ספק ספיקא.

קדרה שהרתיחו בה חלב, וטעו ובישלו בה בשר, אחר שעבר עליה שיעור מעת לעת, דהיינו כ”ד שעות, התבשיל מותר, משום שהחלב הבלוע בקדרה נפגם, והוה ליה נותן טעם לפגם שמותר. ואם נתבשל הבשר בקדרה הזאת אחר לינת לילה אחד, וספק אם עבר עליה מעת לעת, משעה שהרתיחו בה החלב, והוציאוהו משם, מותר מטעם ספק ספיקא, שמא הלכה כרבינו תם וסיעתו שלינת לילה פוגמת, ושמא עבר עליה מעת לעת. (וע’ יביע אומר ח”ז חיו”ד ס”ס ו).

בשר שנתבשל בקדרה חולבת בת יומה, יש ספק אם נאסר מן התורה, כיון שאין כאן חלב בעין. ואם יש הפסד מרובה בדבר, יש להתירו בהנאה.

ג. בשר שנתבשל בחלב ונאסר בהנאה, אסור ליתנו במתנה לגוי, ואפילו אינו מכירו כלל. וכן אסור ליתנו לכלב, ואפילו כלב של הפקר, שאין לו הנאה ממנו. ואסור להשליכו לים, שהדגים יאכלוהו. ואם הוא בגדר ספק אם נאסר בהנאה, יש להתיר ליתנו לכלב של הפקר או להשליכו לים.

ד. בשר שנכבש בתוך חלב מעת לעת אסור באכילה ומותר בהנאה, ואסור לבשלו אפילו לבדו. ואם עבר ובישלו יש אוסרים אותו בהנאה, ויש מתירים, ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך על המתירים למוכרו לגוי.

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *