הלימוד היומי בתורת מרן | יום חמישי כג שבט תשע”ח


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ו | הלכות מליחה, הלכות יג-יז

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

א. מותר למלוח בשר להכשירו לקדרה בחדר האמבטיה, שאין שם בית כסא, ואין לחוש לרוח רעה, כיון שהאמבטיה בדרך כלל משתמשים בה גם תשמישים אחרים, וגם מניחים שם דברים מסוימים למשמרת, ואין בה זוהמא כמו בית המרחץ שהוא מקום רחיצה לרבים, שאין האמבטיה שלנו אלא ליחידים, ואחר רחיצה שוטפים אותה ונשארת טהורה ונקיה.

ב. אף על פי שאסור למלוח הבשר להכשירו בכלי שאינו מנוקב, מותר למולחו על גבי מחצלת, שהנקבים שבה מרווחים, והדם זב מהם, ומותר למלוח הבשר על גבי חול הדק, שאם יבואו עליו מים, תיכף ומיד יבלעו בתוכו, ואינו דומה לקרקע המרוצף. וכן נהגו כל בעלי הוראה להתיר בסתם רצפה של עפר, שדינה כמו כלי מנוקב.

ג. אם מלח את הבשר להכשירו לקדרה, ונתן אותו בכלי שאינו מנוקב, ושהה כשיעור שיתנו מים על האש וירתיח, כל חתיכה שהיא משוקעת בציר ודם שבשולי הכלי אסורה, ואם רק חלק מן החתיכה היה בתוך הציר, החלק שבתוך הציר אסור לאוכלו אפילו צלי, וחלק החתיכה שמחוץ לציר מותר. ואם הוציאו את החתיכה מן הכלי ולא נודע איזה צד ממנה היה בתוך הציר, אסורה כל החתיכה מספק. ואם ברור לנו שרוב החתיכה היה מחוץ לציר, ולא נודע איזה צד של החתיכה היה בציר, כל החתיכה מותרת, מדין ביטול ברוב, וכדקי”ל חד בתרי בטיל. ואין צורך שיהיה ממש פי שנים כנגד החלק של החתיכה שבתוך הציר, אלא די ברוב רגיל. ומותר לבשל אחר כך את כל החתיכה ולאוכלה.

ד. בשר שנמלח כדת ועדיין לא הודח הדחה אחרונה, לכתחלה לא יחתוך ממנו בסכין, עד שידיחנו כראוי, ואם חתך ממנו בסכין אין צריך להגעיל הסכין אלא ידיחנו ודיו.

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *