הלימוד היומי בתורת מרן | יום ראשון יט שבט תשע”ח


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ו | הלכות מליחה, הלכות כא-כד

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

א. מלח שמלחו בו בשר להפליט דמו, אסור למלוח בו פעם שניה, ובדיעבד שכבר מלחו בו בשר פעם שניה, אם עוד לא נתבשל הבשר, ידיחנו ויחזור וימלחנו במלח חדש. ואם כבר נתבשל הבשר בדיעבד מותר.

ב. אין הבשר יוצא מידי דמו אלא במלח השואב את הדם מן הבשר ומפליטו ממנו, אבל אם מלחו את הבשר בסוכר ובישלוהו, אף בדיעבד יש לאסור, כדין המבשל בשר בלי מליחה כלל. ולא עוד אלא שאפילו להחמיר אין לדון את הסוכר כמלח, כגון שטעו ומלחו את הבשר בסוכר ונתנוהו בכלי שאינו מנוקב, שאילו היה מלח, היה נאסר כל מה שיש בציר, מה שאין כן בנמלח בסוכר, דכמאן דליתיה דמי, וכאילו שמו בשר צונן בכלי שאינו מנוקב שאינו נאסר כלל.

המלח המזוקק ונקי מחומר הנקרא סודיום, שנועד לצורך חולים במחלת הלב או הכליות, שטעם המלח שבו חלש, מותר למלוח בו בשר להכשירו לקדרה, באופן שירבה מלח על כל צדדי הבשר, עד שלא יהיה נאכל מחמת מלחו, ואחר המליחה וההדחה כדת, יש להקפיד שלא לתת הבשר לקדרה אלא אחר שיהיו המים שבקדרה רותחים, שאז יש גם היתר חליטה בזה. ואם שכחו ונתנו הבשר לקדרה בעוד המים פושרים, בדיעבד התבשיל מותר.

ג. אם טעו ומלחו את הבשר בסוכר, ונאכל התבשיל, יש להשהות את הכלים, ולהתיר להשתמש בהם אחר מעת לעת, ואין צריכים הגעלה. וכדין בשר שנתבשל בלא מליחה, שהכלים אחר מעת לעת אין צריכים הגעלה, ומותר לבשל בהם ללא הכשר.

ד. חתיכת בשר שלא נמלחה, שנפלה לתוך התבשיל, צריך ששים פעם כנגדה, ואז אם יש ששים פעם כנגדה התבשיל מותר, וגם החתיכה עצמה מותרת. ואם אין ששים, כל התבשיל אסור, אבל מותר להוסיף מרק וירקות בתבשיל, ולבשלם ביחד, באופן שיהיה ששים פעם נגד החתיכה, ולהתיר את כל התבשיל, ואף החתיכה עצמה תחזור להיתר. ואם נשפך מהתבשיל ואי אפשר לדעת אם היה ששים כנגד החתיכה, או לא, הואיל ודם שבישלו אינו אלא מדרבנן, ספקא דרבנן לקולא, והתבשיל מותר.

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *