הלימוד היומי בתורת מרן | יום שלישי ד ניסן תשע”ח


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ז | פרשת מסעי – הלכות עבודה זרה, הלכות ט-יב.

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות

א. בגדים המיוחדים לגוים, ופרשו מהם היהודים מחמת צניעות, כגון מלבושי נשים שהם בלי שרוולים, ונשים פרוצות הולכות בהן ברשות הרבים בגילוי זרועותיהן, ובנות ישראל הצנועות פרשו מהם משום צניעות, נשים הלובשות אותם והולכות בהם ברשות הרבים, מלבד איסור פריצות שמכשילות את הרבים שמסתכלים בהן, יש עוד איסור תורה משום ובחקותיהם לא תלכו. ונאמר, ולא תלכו בחקות הגוי וכו’. (שו”ת דברי חיים מצאנז ח”א חיו”ד סי’ ל). מותר לאבלים על קרוביהם ללבוש בגדים שחורים לסימן אבל, כל י”ב חודש, ואין בזה משום ובחקותיהם לא תלכו, כי מנהג קדמון הוא גם אצל ישראל, ולא מנייהו ילפינן. וכן מותר לאבלים הנוהגים לענוד סרט שחור על זרועם, או עניבה שחורה, שכל אלה אין בהם משום פריצות, וגם טעמם נכון לפניהם לאות אבל. וכן הנוהגים להניח זרי פרחים ושושנים על ארון המת או על מטתו, אין בזה איסור משום ובחקותיהם לא תלכו, שזהו לכבוד בעלמא. ומכל מקום אין נכון להנהיג תלבושת שחורה אחידה אצל החברים של חברא קדישא גחש”א, וכמו שכתבו האחרונים, שבכל ענינים אלו של הלויית וקבורת המת אין לשנות כלל. ושיש סכנה בדבר. ושומע לנו ישכון בטח.

ב. חדשים מקרוב באו באיזה בתי כנסת מודרנים, שהשליח צבור כשעובר לפני התיבה הוא לבוש שחורים במלבושים הדומים לבגדי הכומרים, בקצת שינוי ממלבושי הכומרים. והוא מנהג רע ומר להדמות למלבושי הכומרים, ותועבה היא. וקרוב לומר שהוא עובר משום ובחקותיהם לא תלכו. וכבר התריע על זה הגר”ח פלאג’י בספר רוח חיים (יו”ד סי’ קעח סק”ב) שמצוה לבטל מנהג מכוער זה. ואפילו יחיד יכול למחות נגד המנהג הרע הזה ולבטלו. ע”ש. וע”ע בספרו משא חיים (מערכת ת אות רסו). גם הגאון מהרי”ל צירלסון בשו”ת מערכי לב (חאו”ח סי’ מד) קרא תגר על מנהג מכוער זה, וחיזק את ידי המעוררים לבטלו. ע”ש. ואסור להתפלל בבית כנסת שנוהגים כן. ואין לענות אמן אחר שליח צבור שעושה כן. שו”ת מחולת המחנים (סי’ ו), הובא בשו”ת ויצבור יוסף שווארץ (סי’ יב אות ז).

ג. השורט שריטות בגופו, מרוב צערו על מת, עובר משום שנאמר ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם. ונאמר, לא תתגודדו וכו’ “למת”. אבל השורט בבשרו על צער אחר שיש לו כגון הפסד ממונו וכיוצא, אין בו איסור אפילו מדרבנן. ומכל מקום הנכון לקבל דינו של השי”ת באהבה, שמברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה, לקבולינהו בשמחה. מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו.

ד. אסור לומר: “שחטו תרנגולת זו שקראה כתרנגול”, וכל בר דעת לא ישים לב לדברים אלו, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל.

להקדשת הלימוד לחץ כאן

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *