חינוך בנעימות • באיזה “לכתחילה” הנך? / הרב חנניה מנס יו”ר ארגון “בנועם שיח”


נער. ששוחחתי עמו, אמר לי שהוא לכתחילה. והסביר:

לא כל תלמיד  חביב יכול ללמוד היום.

אמרתי לו שאני מבין לליבו. וכך חכמי הטבע סוברים. אך אליהו הנביא חולק עליו. והרמב”ם פוסק להלכה אחרת.

בחז”ל מתואר שבמתן תורה היו קולות שנשמעו בכל העולם כולו.  אומות העולם פחדו מהקולות, ומלכיהם הלכו לשאול את בלעם הרשע לפשר הקולות המהדהדים באוזניהם, מה הם?

בלעם מסביר שלבורא העולם ישנה חמדה גנוזה. אשר היא טמונה בבית גנזיו, 974 דורות. לפני שברא את העולם ועכשיו הוא מביא אותה לעמ”י.

ואכן כל  אוכלוסיית העולם, שמעו את מתן תורה. וכמ”ש בתפילת הימים הנוראים:

“וכל העולם כולו חל מפניך, בהגלותך מלכנו בהר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות”.

ומי מכל  אוכלוסיית העולם הצטרף לעם היהודי. לחמדה הגנוזה?

בפרשת מתן תורה כ’ “וישמע יתרו כהן חתן מדין את כל עשה אשר אלוקים.. ויבוא יתרו.. אל משה אל המדבר”

מה הוא שמע? אומר ר אליעזר המודעי: מתן תורה שמע ובא.

אליהו הנביא מספר שפגש אדם אחד. שלא היה לומד תורה. ואמרתי לו: בני, מה אתה משיב לאביך שבשמים ליום הדין, על כך שאינך לומד תורה?

וענה: רבי, יש לי דברים שאני משיבו. בינה ודעה לא נתנו לי מן השמים שאקרא ואשנה.

ואמרתי לו: בני, מה מלאכתך?

אמר לי: דייג.

אמרתי לו: בני, מי למדך שתביא פשתן ותארגהו מצודות ותשליכהו לים ותעלה הדגים מן הים?

אמר לי: רבי, בזה נתנו לי בינה ודעה מן השמים.

אמרתי לו: ומה להביא פשתן ולארוג מצודות ולהשליך לים ולהעלות דגים מן הים נתנו לך בינה ודעה מן השמים, ולדברי תורה שכתוב בה: כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, לא נתנו לך בינה ודעה מן השמים?!

מיד היה מרים קולו ובוכה ומתאנח. ואמרתי לו: בני אל ירע לך אלא, כל שאר בני אדם באי עולם הם משיבים תשובה זו על כל עניין שהם עוסקים בו, אבל מעשיהם מוכיחים עליהם.

אליהו הנביא פגש אדם שמסביר לו שאינו לומד כי אין לו יכולת למידה.

עונה לו מה אתה עושה? – דייג. ולזה יש לך שכל?  – כן. על אחת כמה וכמה לתורה יש לך שכל!

אתה מתכנת \ קופאי \ עורך דין וכו’  איך?

ומה עם התורה?

אהה. אין לי יכולת רגשית \ אפשרות כלכלית \ בעיות בקשב וריכוז.

  • על אחת כמה וכמה שלתורה יש לך שכל!

אכן, באופן הטבעי, נדמה שאינך יכול. יתכן שאף פרופסורים ידועי שם אישרו לך. ואינך יכול, לשיטתם.

אך אנו, מאמינים שהנשמה חצובה מכסא הכבוד. אנו אמונים על דברי אליהו הנביא. וכמו שפסק הנשר הגדול הרמב”ם: (הלכות תלמוד תורה פ”א ה”ח)

כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בין עני בין עשיר. בין שלם בגופו בין בעל יסורין. בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כחו. אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר: והגית בו יומם ולילה.

אמרתי לאותו נער: אצלי הראשי תיבות של לכתחילה.  הם: לא כל תלמיד חייב ללמוד הרבה.

אכן, באופן טבעי אינך יכול, אך אם באמת תרצה – ואתה תהפוך עולמות,  אתה תצליח!

זה קשה? נכון! אז תתחיל.  וכמו שאומרת המשנה באבות היום למד משנה אחת ולמחרת תוסיף משנה נוספת.

כל העולם שמע את הקולות כידיעה חדשותית. יתרו שמע ובא והצטרף. עד כדי כך שהפרשה נקראת על שמו.

כי כל אחד יכול וכמ”ש הרמב”ם (שמיטה ויובל פי”ג): ולא שבט לוי בלבד. אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו. והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה’ לשרתו ולעובדו לדעה את ה’ והלך ישר כמו שעשהו ה’. ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים, אשר בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קדש קדשים. ויהיה ה’ חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים.

יה”ר שנזכה ונחיה את חיינו לכתחילה. כרצון השי”ת. נזכור כי כל אחד יכול!  ויהיה חלקנו בנחלת עמלי התורה!

לתגובות \ הארות \ הערות: N3201525@GMAIL.COM

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *