חינוך בנעימות • הרב חנניה מנס יו”ר ארגון “בנועם – שיח” – בלבבי משכן אבנה / פקודי תשפ”ב


אלימלך. בחור יקר נעים הליכות. נפגשתי עמו השבוע.

ושטח בפני את הבעיות עמם הוא מתמודד:

הקימה בבוקר, והגעה בזמן לתפילה קשה עליו עד מאוד…

הלימוד בבית מדרש קשה לו. לא אחת אינו מבין מילה מתוך הנלמד..

הוא לא רואה ברכה בעמלו. אך הוא טוען בתוקף שהוא מנסה..

מנסה ונשבר..

שאלתי: לפעמים ישנם גם הצלחות? ישנם בקרים שהגעת בזמן לתפילה? ישנם גמרות או סוגיות אותם הבנת פחות או יותר?

כן. הוא משיב. אך לא הרבה פעמים.. והתסכול שלי חוצה כל גבול..

ונזכרתי בדברי רש”י בפרשתנו.

אומר הקב”ה למשה רבנו אתה תקים את המשכן.

מבאר רש”י: ( לט פל’ג ) “שלא היו יכולין להקימו וכו’ שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים שאין כח באדם לזוקפן ומשה העמידו אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא איך אפשר הקמתו על ידי אדם אמר לו עסוק אתה בידך נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו וזהו שנאמר הוקם המשכן הוקם מאליו מדרש רבי תנחומא”.

רש”י כותב שאף אחד בעולם לא היה יכול להקים את הקרשים האלו!

אז אולי שיאספו עשרות אנשים וירימו יחד? כנראה שזה לא היה אפשרי ללא שימחצו תחתיו אנשים..

ומשה מְצווֶה מאת ה’ לּהרים את המשכן לבדו.. מאיפה יהיה לו את הכוחות.

פניתי לאלימלך. ושאלתי אתה מנסה. ולפעמים לא רק לא מצליח. אלא יש בנוסף איזה בחור שצוחק \ מגחך עליך?

– דע לך שהמדרש (ילקוט שמעוני) מגלה:

שאף ליצני הדור היו צוחקים על משה שהוא לא יוכל להקים את המשכן. ומה יהיה עם כל הכסף שהשקיעו בציפוי הזהב. וכו’.

משה לא עושה שום חשבונות ועשה בדיוק מה שהקב”ה ציווה עליו כי אם הקב”ה מצוה לעשות אז כך יש לעשות! והלך משה לכל עם ישראל ואמר להם שהוא הולך להרים את המשכן.

והנה משה רבנו אך הניח את ידו על העמוד, והנה עומד המשכן לבדו כמו להרים נוצה!

וכך גם בעמוד השני, ולמרות שבדרך הטבע הוא חייב לקבל עזרה מאחרים שיחזיקו לו את העמודים, לא קיבל משה רבנו שום עזרה מאף אחד והעמודים עמדו היטב וביציבות האחד ליד השני עד שנעמדו לתוך האדנים,

וקשר אותם בבריחים החיצוניים ובבריח התיכון שבתוך הקרשים, והכל נעשה לבד! וכתוב שגובהו היה עשר אמות, וכדי לפרוס את האוהל על כל המשכן – היה צריך להחזיקו מכמה קצוות, הרבה אנשים ביחד, אבל משה רבנו רק זרק זריקה אחת את קצהו של האהל והנה הוא נפרס על פני כל שטחו של המשכן!

אלימלך, ראה: משה רבינו לא היה  לו שום סבירות בטבע להקים ולהרים את המשכן.

אך משה רבנו עשה בתמימות את מה שהקב”ה ציווה אותו ללא שום מחשבה והרהור למרות שגם הגיבורים שבעם לא היה להם סיכוי להרימו. והצליח!

יקירי! עשה מה שבכוחך לעשות. הלחם ביצר. הקם את המשכן הפרטי שלך!  אל תרפה. אל תתייחס לליצני הדור. בין כשזה יצרך המאתגר או חברים למיניהם..

לך בכוחך זה ושמע לרצון ה’ ותצליח להילחם ולהתגבר על כל הקשיים!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

One thought on “חינוך בנעימות • הרב חנניה מנס יו”ר ארגון “בנועם – שיח” – בלבבי משכן אבנה / פקודי תשפ”ב

תגובות (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *