מה עדיף: להשכיר מבנה לתלמוד תורה או למקום תפלה ופעילות לנוער?


להלן מכתב מכתב ידו של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה”ה, בו הוא מתייחס לשאלת בעל מבנה שעומדות לפניו 2 אפשרויות: להשכיר את המבנה שברשותו לתלמוד תורה או למקום תפלה ופעילות לנוער. 

בס”ד. כז טבת תשמ”ח

לכבוד היקר והנעלה עו”ד… הי”ו

ירושלים.

שלום וישע רב וכט”ס.

בדבר שאלתו אודות מבנה המיועד להשכרה, אם יש להעדיף להשכירו לתלמוד תורה חדש העומד לקום בשכונת בית וגן, על ידי צוות תלמידי חכמים יראי-שמים, או להשכירו עבור מקום תפלה ופעילות נוער בשעות הערב.

אין ספק שיש להעדיף במקרה זה להשכיר את המבנה עבור הקמת תלמוד תורה חדש, שיש בו חשיבות גדולה מאד, כמאמר חז”ל (פאה פ”א) ותלמוד תורה כנגד כולן. ועל פי ההלכה יש להעדיף זאת על פני מקום תפלה, וכבר אמרו בגמ’ שבת (קיט:) “אין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן”, וכן אמרו בגמ’ מועד קטן (ט:) ובירושלמי ריש מסכת פאה איתא, גדולה תורה שאלמלא התורה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר: “אם לא בריתי יומם ולילה, (היא התורה שנאמר בה: והגית בו “יומם ולילה”) חוקות שמים וארץ לא שמתי”. ומצות תלמוד תורה שקולה כנגד כל המצות כולן, וככתוב, “יקרה היא מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה”, שאפילו חפצי שמים אינם שווים כמו התוה”ק.

והנני לברכו שחפץ ה’ בידו יצלח להגדיל תורה ולהאדירה, וזכות המצוה תעמוד לו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, באושר וכבוד שובע שמחות וכל טוב.

בברכת התורה,

עובדיה יוסף

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *