עניית דברים שבקדושה באמצע הנחת תפילין של ר”ת • הלימוד היומי בתורת מרן


יום רביעי כו ניסן תשע”ח • היום אחד עשר ימים לעומר, שהם שבוע אחד וארבעה ימים

הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ח | פרשת וירא הלכות תפילין, הלכות ב-ה.

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

א. המניח תפלין של רבינו תם בפני עצמן, ושמע קדיש או קדושה, בין התפלין של יד לתפלין של ראש, מפסיק ועונה עם הצבור, ואחרי שהפסיק ממשיך להניח תפלין של ראש בראשו. וכל המניח תפלין של רבינו תם, צריך שיכוין כשמניח התפלין, שהוא מתכוין לצאת ידי חובת מצות תפלין באותן שהן כהלכה, והתפלין האחרים הן כרצועות בעלמא, כדי שלא יעבור על בל תוסיף.

ב. אסור לשנות הבתים והרצועות של תפלין דרש”י לעשותם תפלין דרבינו תם, וכן להיפך, אסור לשנות הבתים והרצועות של תפלין דרבינו תם לעשותם תפלין דרש”י. וגם הכיס שמניח בו התפלין, לא יחליף הכיס של תפלין דרש”י לעשותו כיס של תפלין דרבינו תם, וכן להיפך. שכל זוג תפלין קובע קדושה בפני עצמו.

ג. האבל ביום ראשון של פטירת מתו, שהוא יום מיתה וקבורה, אסור להניח תפלין, כיון שהוא מעולל בעפר קרנו, ואין זה כבוד לתפלין שנקראו “פאר” כמו שכתוב (יחזקאל כד יז), פארך חבוש עליך. במה דברים אמורים, ביום הראשון שהוא יום מיתה וקבורה, אבל אם מת ביום א’ ונקבר ביום ב’, יש לאבל להניח תפלין ביום ב’, שהוא יום קבורה בלבד, אבל יניחם בלא ברכה.

ד. מי שהודיעוהו שמת קרובו לפני פחות משלשים יום, שזוהי שמועה קרובה, שצריך להתאבל שבעה ימים ושלשים יום, לא יניח תפלין ביום ההוא.

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *