פרשת כי תבא: חידוש על הפרשה ממרן


“והיית אך למעלה ולא תהיה למטה” (כח, יג).

כתב מרן פוסק הדור זצוקללה”ה (ענף עץ אבות פרק א משנה יג, עמוד מט ד”ה ודלא):

יבואר על פי מה שכתוב (משלי טו): “אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה”, כי שמא יאמר האדם בליבו: לא אלך בגדולות ובנפלאות ממני, די לי אם אחזיק בתומתי וביראתי, ועל משמרתי אעמודה, ולא להוסיף, ובאמת שאין כך הדבר, שאם לא יעלה ממדרגה למדרגה, ולא ילך מחיל אל חיל, בעל כורחו יפול למטה.

וזהו שאמר: “אורח חיים למעלה למשכיל” – שאם לא יעלה מעלה מעלה, על כרחו ירד לשאול מטה, ולכן אמר התנא: “ודלא מוסיף – יסיף”. ולכן גם נאמר “מתהלך בתומו צדיק” – שאינו עומד במקום אחד, אלא הולך וגדל, צעד אחר צעד, כי בלתי אפשרי שיעמוד במדרגה אחת, פן יפול למטה.

(משוש תבל-דברים, עמוד שמו).

מתוך הגליון השבועי “מרן מאור ישראל”.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *