שמירת הילדים מסכנות הטכנולוגיה – ע"י אהבת תורה


להלן חלק ממכתב ששלח מרן הראש"ל והרב הראשי לישראל רבינו יצחק יוסף שליט"א, שיש ללמוד ממנו כיצד יש לשמור על ילדינו בדורנו הקשה, מפני פגעי הטכנולוגיה וסכנות האינטרנט:

בס"ד, ‏כב אלול תשע"ה

לכבוד היקר והנעלה, איש על העדה, כש"ת הרב אופיר בן סעדון שליט"א

שלום רב,

למענה לשאלותיו הנני להשיב בקצרה:

אודות קריאה בתורה ע"י ילדים שטרם מלאו להם י"ג שנה: ע' בספר ילקוט יוסף ח"ב הלכות ספר תורה, ובילקוט יוסף שבת כרך א' חלק רביעי (עמ' שי"ט), שקטן מבן שש שנים ומעלה שיודע למי מברכים, עולה לס"ת למנין שבעה, בין באמצע הקרואים ובין בסוף הקרואים, וכ"ש שעולה לעליית מפטיר. ויכול לקרות בתורה בעצמו פרשת עלייתו, אך לכתחלה לא יקרא הקטן את הפרשה כולה, אלא רק פרשת עלייתו הוא. ואפשר להעלות גם שנים ושלושה קטנים, ובלבד שרוב העליות יעלו המבוגרים. וכשאין שם גדול היודע לקרוא בתורה, יכולים להקל לשמוע קריאת כל הפרשה מפי קטן שיודע לקרוא, והוא שהגיע לחינוך, וטוב הדבר לעודד ענין זה בדורנו זה, שלצערנו הפיתויים והמכשולים רבים לילדים במחשב והאינטרנט וטלפון לא כשר, והדומה לו, ובכך שמכינים את הפרשה, מעסיק אותם ומעודד אותם לאהבת תורה וכמו שציינתם במכתבכם, ודבר זה ראוי לברכה.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

תגובות (0)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *