הלימוד היומי בתורת מרן | יום שלישי יז סיון תש”פ


כמידי יום אתר “מורשת מרן” מגיש את “הלימוד היומי בתורת מרן” שע”י המרכז למורשת מרן להבין ולהשכיל. להצטרפות לקבלת הלימוד במייל מידי יום לחצו כאן. 

הלימוד היום בספר חזון עובדיה שבת א – הלכות הדלקת נרות, הלכות כא-כד.

א. אם בא לבית הכנסת סמוך לזמן קבלת שבת, מותר לו להתפלל מנחה של חול בבית הכנסת, אף על פי שבעודו מתפלל יקבלו הצבור את השבת, אין בכך כלום, הואיל והתחיל בהיתר. ואפילו אם היה יודע שבאמצע תפלתו יקבלו הצבור את השבת, שפיר דמי.

ב. אשה שחל ליל טבילתה בליל שבת, והיא מתרחצת וחופפת בחמין בבית המרחץ קודם טבילתה, היותר טוב שבעלה יברך וידליק נרות שבת, או שתעשה תנאי לפני הדלקת הנרות, שאינה מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות, עד אחר רחיצה וחפיפה בחמין.

ג. בין השמשות הוא ספק יום ספק לילה, והוא משעת שקיעת החמה, שנכסית השמש מעינינו, עד צאת הכוכבים, דהיינו שלשת רבעי מיל, שהם שלש עשרה דקות וחצי, ואסרו חכמים בו לעשר פירות שהם ודאי טבל, ואין מערבים עירובי תחומין (לפי שיש להם סמך מן התורה. עירובין יז:), ואין מדליקים את הנרות. (מרן בש”ע סי’ רסא סעיף א). ואם הוא מסופק אם הגיע זמן בין השמשות, או שמא עדיין לא שקעה החמה, יש להקל.

ד. אם שכחה להדליק את האור לכבוד שבת, ונזכרה “בבין השמשות”, מותר לה לומר לגוי להדליק חשמל והנרות להאיר את הבית לכבוד שבת, ולא תברך כלל. ואם שכחה להדליק נרות שבת של שמן ושל שעוה, אבל החשמל היה דלוק, אין לה לומר לגוי להדליק נרות שמן בשמן או בשעוה, כיון שהבית מואר, ואמירה לגוי שבות.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *