הלימוד היומי בתורת מרן | יום שלישי כד סיון תש”פ


כמידי יום אתר “מורשת מרן” מגיש את “הלימוד היומי בתורת מרן” שע”י המרכז למורשת מרן להבין ולהשכיל. להצטרפות לקבלת הלימוד במייל מידי יום לחצו כאן. 

הלימוד היום בספר חזון עובדיה שבת א – הלכות הדלקת נרות, הלכות נ-נד.

א. עששית של זכוכית שמדליקים בה נרות שבת, מותר ליתן בה מערב שבת מים להגביה את השמן, שיהיה סמוך לפתילה, הואיל ואין כוונתו לכבות. אבל אסור לתת כלי בשבת תחת הנר, לקבל לתוכו שמן הנוטף מן הנר, מפני שהוא מבטל כלי מהיכנו. ומיהו לתת כלי תחת הנר בערב שבת, לקבל את השמן, הדבר פשוט שמותר.

ב. מותר לתת כלי תחת הנר בשבת כדי לקבל בו ניצוצות מהשלהבת של הנר, מפני שהניצוצות אין בהם ממש, ומיד הם כבים מעצמן, וגם הכלי מותר בטלטול לאחר מכן, ואין כאן איסור ביטול כלי מהיכנו. ומכל מקום אסור לתת לתוכו מים אפילו מערב שבת, מפני שמקרב זמן כיבוי הניצוצות.

ג. מנורת שמן שהדליקו בה נרות לכבוד שבת, אסור לטלטל אותה אף לאחר שכבו הנרות, ואם התנה עליה, ואמר שאחר שתכבה יטלטל אותה למקום שירצה, מותר לטלטלה אחר שתכבה. ויועיל תנאי פעם אחת לכל השנה כולה. והאשכנזים נוהגים להחמיר שלא לטלטלה אפילו על ידי תנאי.

ד. מצוה להוסיף מחול על הקודש, ותוספת זו אין לה שיעור, ודי אפילו בשתי דקות קודם שקיעת החמה.

ה. פמוטות העשויים מכסף, שלא הדליקו בהם מעולם, ומונחים על הארון או המזנון לקישוט הבית, אין עליהם תורת מוקצה, אף על פי שהם יקרים וחס עליהם מלהשתמש בהם, מכל מקום מותר לטלטלם בשבת, ואין בהם משום מוקצה. וכל שכן לכלים יקרים שתשמישם להיתר וחס עליהם מלהשתמש בהם, כגון שעון קיר, או תמונה אומנותית יקרה הקבועה בכותל, ונפלה בשבת, אין עליהם תורת מוקצה, ומותר לטלטלם בשבת.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *