רשמי: לשכת הראשון לציון הוציאה הבהרה על המכתב המזוייף


כפי שדיווחנו מוקדם יותר, פורסם מכתב מזוייף כביכול בשמו של הראשון לציון הרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א. כעת, הוציאה לשכתו של הראשון לציון מכתב רשמי בו היא מודיעה שהמכתב הנ"ל הוא מזוייף, ושאין להפיצו ולהעבירו הלאה בשום פנים ואופן.

במכתב, עליו חתום ראש הלשכה הרב יצחק אלחרר, נכתב: "הבהרה. ישנו מכתב מזוייף שרץ כעת ברשתות החברתיות בשם מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרה"ג יצחק יוסף שליט"א, המופנה לשר הבריאות הרב יעקב ליצמן שיחי'".

עוד נכתב, כי: "כל מי שרואה את המכתב מתבקש שלא להעביר אותו הלאה, ולהבהיר שמדובר בזיוף מוחלט!".

עוד הוסיף הרב אלחרר, שהוגשה על כך תלונה לרשויות המוסמכות ולמשטרה, וציין שזיוף מכוער של מכתב הלכתי מהנושא במשרה הרמה של "הרב הראשי לישראל", הוא חמור ביותר, ושהעושים זאת יתנו על כך את הדין בכל החומרא.

להלן המכתב הרישמי:

 

 

 

בושה: רצו לשקר, הרחיקו עדותם ונתלו באדם גדול


בימים האחרונים פרסמו אינשי דלא מעלי מכתב מזוייף כאילו נכתב ע"י מרן עמוד ההוראה, אשר רוב ככל ישראל הולכים לאורו, הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א – נשיא הרבנות הראשית לישראל ובעל הילקוט יוסף.

במכתב המזוייף נכתב כביכול שהתיר מרן רבינו שליט"א איסורי דאורייתא בעקבות נגיף "הקורונה" שהתפשט לצערנו בתקופה האחרונה יותר ויותר. עפרא לפומייהו.

ואנחנו שואלים: מי הוא זה ואיזה הוא אשר בזמן הזה שמידת הדין מתוחה, מצא לו לנכון להוציא דברי שקר מתחת ידיו, ומרחיק עדותו להתלות על אדם גדול, אשר פסקיו נפצו בכלל ישראל, ורוב העם הולך אחר פסקיו והוראותיו?!

האם זהו רב אחד שהתיר טבילה באמבטיה במקום במקווה טהרה, ומרן הראש"ל שליט"א יצא על פסקו חוץ שאין זה נכון, והוציא מכתב נגדו? האם אלו אנשים מטע יו"ר מפלגה אנטי דתית שחרט על דגלו מלחמה במרן רבינו שליט"א? יכול להיות שכן, ויכול להיות שלא. זוהי רק השערה.

איך לא יראתם להעז מצחכם נגד קדוש ישראל, אשר כל ימיו הם בתורה הקדושה ימים ולילות? איך העזתם לצער את מי שהקדוש ברוך הוא מכריז עליו כי הוא חפץ ביקרו, והפך את לב העם לשמוע מרצונו את הוראותיו ופסיקותיו ככל אשר יאמר כי הוא זה, וזאת ללא כל משרדי פרסום ויחצני"ם למיניהם?

להלן מכתב שכתב הרה"ג הרב אושרי אזולאי שליט"א – מקורבו של מרן הראש"ל שליט"א בו הוא כותב, שהתבקש ע"י מרן הראש"ל שליט"א לפרסם שמכתב זה הוא שיקרי, ואינו נכון כלל וכלל, ואף הוגשה תלונה למשטרה על זיוף המכתב.

הרב שלמה דנינו פרסם הוראות לתושבי המועצה האזורית "מעלה יוסף"


בעקבות התפשטות הקורונה, פרסם הרה"ג הרב שלמה דנינו שליט"א – רב יישוב "יערה" שבצפון, הוראות לתושבי המועצה האזורית "מעלה יוסף".

להלן ההנחיות המלאות:

ערש"ק "ויקהל פקודי" התש"פ

19 במרץ 2020 למניינם

לכל תושבי האזור הגליל המערבי, יעא"א ה' עליהם יחיו

הנה בעקבות התפשטות הנגיף המתקרי "קורונה" בארצנו הקדושה, ובעקבות ההגבלות החדשות והנחיות משרד הבריאות, רבים שואלים כיצד לנהוג בענייני התפילות, שיעורים, וכדו', בשבת הקרובה פ' ויקהל- פקודי.

הנה התורה צוותה  אותנו "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", והדבר פשוט כי חייבים לשמוע לכל ההנחיות של המומחים בדבר, ואף יש בזה משום "לא תעמוד על דם ריעך".

אך אנו יודעים כי אין כוחנו אלא בפה וכמו שאמר דוד המלך ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר וכמו שדרשו חז"ל אל תראי תולעת יעקב מה תולעת זו אין כוחה אלא בפיה, אף עם ישראל אין כוחם אלא בפיהם.

אשר על כן, אנו נדרשים בעת הזאת לאזן את הדברים, לקיים את התפילות עם שמירה על כל כללי הזהירות, אשר המומחים שהם הפוסקים בעניין זה, מורים לנו.

ולכן, כדי שנוכל לשמור על תפילות בבית הכנסת ובמניין, ולמנוע בלבול שנגרם מכל מיני הודעות, אנו מוציאים הוראות אלו, ונצמדים להוראות משרד הבריאות והדתות, והרבנות הראשית ובראשה מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א ומבקשים מהציבור לנהוג על פי הכללים, כדלהלן:

 

בבתי הכנסת והשיעורים

 • א. אין לקיים מניינים ושיעורי תורה מעל עשרה אנשים, ולכן יש לפצל את המניינים כדלהלן : בהיכל בית הכנסת ישהו עשרה אנשים, והחזן עמהם, [במקומות גדולים עד 20 איש במרחק] ובעזרת נשים עוד עשרה, וכן בכל חדר עשרה, ויצטרפו לתפילה מהיכל בית הכנסת.
 • ב. אם אי אפשר לשמוע מההיכל, יעשו בכל חדר מניין בנפרד, וקריאת ספר תורה בשחרית ובמנחה יקראו בכל מניין בנפרד, אם יש ספרים ובעל קורא, ואם לא יקבעו את המניינים בהפרש זמן, כדי שיוכלו להתחלף, וכשיגמור המניין הראשון את קריאת התורה ייכנס מניין הב', והמניין הראשון יתפלל מוסף בחדר הסמוך, וכפי שכבר הורה בכיו"ב הגרעק"א במכתבו (סי' קמו').
 • ג. יש להקפיד על אוורור המקום, באמצעות חלונות פתוחים בבית הכנסת. וכפי שהורה כיו"ב רעק"א שם.
 • ד. ישבו במרחק של שני מטרים אחד מהשני.
 • ה. בתקופה זאת אין לנשק את הס"ת וספרי קודש, או מזוזות וכן ידי הרבנים, וכיו"ב, וינשקו מרחוק בלא נגיעה.
 • ו. כמו כן, יש להורות לקהל באופן כללי לשמור על כללי היגיינה, להקפיד לא ללחוץ ידיים, להקפיד לרחוץ ידיים עם סבון, ולהשים חומרי חיטוי בבית הכנסת.
 • ז. יעמידו בכל מקום אחראי שיאכוף את הדברים.

 

אלו לא יבואו לבית הכנסת

האנשים דלהלן, אין להם לבא לבית הכנסת, בשום פנים, ויתפללו ביחיד בביתם הן בחול והן בשבת, וטוב שיכוונו תפילתם עם הציבור, [יכולים לעשות בשידור ישיר וכיו"ב]  ובשבת יקראו פרשת השבוע מתוך החומש.

 • א. הצריכים בידוד מכל סיבה, ואפי' רק מחמת שחזרו מחו"ל, וכ"ש מי שהוא מאומת קורונה.
 • ב. אנשים שמערכת החיסונית שלהם חלשה או כל מי שאינו חש בטוב, ובפרט מי שמפתח תסמינים בדרכי נשימה, אסורים לבוא לבית הכנסת, ויתפללו בביתם ביחיד.
 • ג. נשים וקטנים, לא יגיעו לבית הכנסת.

 

שמירת שבת

 • מותר להשאיר רדיו שדלוק בגל שקט, [רדיו מורשת 90.5 fm ] כדי לקבל הוראות חירום.
 • מי שנבדק ואמור לקבל תוצאות ישאיר טלפון דלוק המחובר למטען, ויענה רק לטלפון של משרד הבריאות.
 • כשעונה יעשה בשינוי עם גב האצבע.
 • חייב לענות על כל השאלות, ולתת תשובות מדוייקות לשאלותיהם.
 • אם מורים לו להתפנות מיידי לבית חולים, או למתחמי החולים, חייב לעשות זאת מיד.

טבילה במקוה

 • הצריכים טבילת מצוה במקוה, יטבלו כרגיל, ואין לחשוש כיון שכל המקואות מפוקחות ושומר מצוה לא ידע דבר רע.
 • יש לעשות את כל ההכנות והרחצה בבית, ולהגיע למקוה מוכנים לטבילה.
 • הצריכים הסגר, אין להם לטבול לטהרתם עד סיום ימי ההסגר, ויוודאו כי אינם נגועים בווירוס הנ"ל, ורק לאחר מכן יטבלו.

חתונות ואירועים

 • חתונות יעשו במקום פתוח, עם עשרה גברים במקום החופה, ועשרה נשים במרחק.
 • אין לדחות את החופות מהתאריך שנקבע מלכתחילה, אלא בהוראת רב.
 • במקרה של הלוויה ל"ע, רק הקרובים יגיעו להלוויה, וישמרו מרחק אחד מהשני.

 

טוב להקפיד לברך מאה ברכות בכוונה בכל יום, וכפי המובא בטור סי' מו' שדוד המלך תיקן כן, כדי לעצור המגפה בימיו, וכן שיקראו פרשת הקטורת, (וכפי שמובא בזוהר הקדוש פ' וירא) ועדיף בציבור.

 

ונישא תפילה שיתקיים בנו "והסירותי מחלה מקרבך"

בברכת התורה

שלמה אפרים דנינו

רב ומו"צ מושב יערה

וממונה כשרות מ.א. מעלה יוסף

מיוחד! גדולי ישראל בקריאת המגילה – פורים תש"פ


אתר "מורשת מרן" מגיש גלריה מיוחדת של גדולי ישראל מרנן ורבנן שליט"א בקיראת המגילה לשנת תש"פ. מראות אלקים חיים.

>> לתיעוד קריאת המגילה ממרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א לחצו כאן

צילום: דוד ארזני.

לא לפחד מה"קורונה": הראש"ל כתב אגרת עידוד הלכתית לתושבי איראן בעקבות הקורונה


הגאון הרב יניב עזיז שליט"א ראש מוסדות "אור יצחק" ביקש ממרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א שיכתוב איגרת עידוד הלכתית לתושבי איראן, בעקבות כך שישנן נשים שאינן רוצות לטיבול במקווה טהרה לחיובן עקב חשש לנגיף ה"קורונה", הראש"ל נעתר לבקשת הרב עזיז וכתב מכתב בענין הנ"ל, שאין כל כך לפחד מנגיף הקורונה, ומצווה לפרסם !!! 

לצפייה באיגרת לחץ כאן : אגרת הראשון לציון ליהודי איראן

הירשמו לקבלת עלון "מרן מאור ישראל" מידי שבוע לתיבת המייל שלכם!


חידושים ואמרות על פרשת השבוע ממרן, שאלות שנשאל מרן הראש"ל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א והתשובות שהשיב, מכתבים ממרן בענייני השקפה, הלכות והנהגות ממרן

משפחה 

תיעוד נדיר מהמקובל חכם מנצור בן שמעון זיע"א


22 שנה ללא הגאון המקובל חכם מנצור בן שמעון זיע"א

הבנו לכם תעוד נדיר מהגאון המקובל החכם מנצור בן שמעון זיע"א במסיבה שערך הגאון חכם בן ציון אבא שאול לרגל הוצאת ספרו אור לציון בסרטון נראה חכם מנצור עם חכמי הדור חכם יהודה צדקה, וחכם בן ציון אבא שאול, וחכם יוסף עדס, וחכם מרדכי אליהו, ועוד.

חכם מנצור בן שמעון עם מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א

 

זכות הצדיקים יגן בעד ככל עם ישראל ובעזרת ה' נזכה לראות אותם בביאת משיח צידקנו בקרוב אמן ואמן

22 שנה ללא הגאון המקובל חכם מנצור בן שמעון זיע"א


הגאון המקובל חכם מנצור בן שמעון נולד בצפת בשנת ה'תרע"ב, (1912) נפטר ב-ב' בשבט תשנ"ח, (29 בינואר 1998) היה רב ומקובל, מרבני ישיבת פורת יוסף.

 

 

תולדותיו

נולד בצפת, בנם של יעל והרב יעקב בן שמעון, שהיה נכדו של הרב מסעוד חי בן שמעון ונינו של הרב דוד בן שמעון. מייסד ועד העדה המערבית בירושלים ומיוזמי שכונת 'מחנה ישראל' בירושלים.

בהיותו בן שלוש בשנת תרע"ה (1915) נפטר אביו, והוא גדל אצל דודו, החכם אהרון בן שמעון, ראש ישיבת 'מרן הבית יוסף', אב בית הדין, ורב העיר צפת. בנעוריו למד בישיבת 'תפארת ישראל', שהוקמה בשנת תרפ"ה (1925) בחיפה ע"י הרב חיים דב מאיר רובמן. ובהמשך למד בישיבת 'פורת יוסף' בירושלים, והעמיק בלימודו מפי החכם המקובל אפרים הכהן.

בשנת תרצ"ה (1935), בהיותו בן עשרים ושתיים, התמנה לכהן כר"מ בישיבת פורת יוסף, וכיהן בתפקידו עשרות שנים. והעמיד תלמידים הרבה. אחד מתלמידיו הרבים הוא חכם בן ציון מוצפי. במקביל שימש בקודש, והיה חבר הרבנות הראשית לירושלים. עסק בקבלה. למד בחברותא עם מחותנו המקובל הרב אפרים הכהן.

התגורר בשכונת בית וגן בירושלים. בשנת תשל"ז (1977) הוענק לו תואר יקיר ירושלים.

בשנת תשמ"ט (1989) התפרסם בירחון 'אור המערב' מאמרו אודות משפחת בן שמעון לדורותיה.

החכם המקובל חכם מנצור נהג לדבר עם כל אדם בנחת ובשלווה, בסבר פנים יפות, בכבוד ובענווה גדולה. גם כשסבל ממחלה וייסורים המשיך בעבודת ה' וקיבל את ייסוריו מתוך הכרה ברורה.

בשנת תשנ"ד נפטר בנו, הרב מרדכי, בגיל 46.

חכם מנצור נפטר בשנת תשנ"ח. בנו, חכם רבי מסעוד בן שמעון, רבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק,  הקים לזכרו את ישיבת 'אור אליצור'.

לאחר מותו, החלה להתפרסם משנת תש"ס (2000) סדרת הספרים 'שמן המאור' על התורה בשבעה כרכים, על דרך הפשט, הדרש, הרמז והסוד מתוך חידושיו, אותם נהג לכתוב על פתקים.

כמו כן על שמו רחובות בבני ברק ובאשקלון.

צאצאיו

יעל – אשת הרב שלום כהן – ראש ישיבת פורת יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה

הרב שלמה בן שמעון – לשעבר חבר בית הדין הגדול וכיום רב שכונת גני טל בבני ברק

הרב נסים בן שמעון – לשעבר ראב"ד תל אביב יפו וכיום אב"ד בבית דין פרטי בבני ברק

הרב מרדכי בן שמעון – רב ומקובל (נפטר בשנת תשנ"ד)

הרב מסעוד בן שמעון – ראש ישיבת אור אליצור, והרב הראשי הספרדי של העיר בני ברק ושכונת רמת אלחנן

ספריו

שמן המאור (7 כרכים) – על כל חלקי פרד"ס התורה

מדברי החכם בעניין 'לימוד התורה' מלמד שהחכמה אינה אלא שער להיכנס בה ליראת שמיים.

הנה מקום אתי לחבר סוף התורה עם תחילתה באופן זה: 'לעיני כל ישראל', 'בראשית ברא א-לוהים את השמים ואת הארץ' – כלומר לעיני כל ישראל, יהיה תמיד לזיכרון בין עיניהם, ענין זה הרמוז בראש התורה בתיבת 'בראשית' – שהיא צרוף אותיות 'בית ראש'. 'בית' – רומז על יראת שמים שנקראת בשם 'בית' שהוא העיקר, 'ראש' – כלומר צריך שתהיה להם ראש ותחילה קודמת לחכמתם, שיקדימו במחשבתם יראת חטאם, ראש ותחילה לחכמתם ולימודם בתורה, וכמו שכתב הרב עובדיה מברטנורא, זיכרונו לברכה, יען כי היראה היא נקראת 'בית', שהיא העיקר, והחכמה אינה אלא שער להיכנס בה ליראת שמים, כאמור. וכן רמוז בראשי תיבות: 'בראשית ברא א-לוהים' – אותיות 'בבא', שהוא תרגום של שער.

(שמן המאור: על כל חלקי פרד"ס התורה, בראשית, עמ' יא, דפוס אלון, בני ברק, תש"ס (2000).

 

מדברי החכם בעניין 'צדקה ומרפא' מלמד שפותח את ידיו, נפתח אות יו"ד שלו להשפיע עליו ברכה.

ועוד יש לרמוז בפסוק זה, מה שאמרו המקובלים על פסוק: 'פותח את ידיך' ופסוק: 'פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך ולאביונך בארצך' – שכשהאדם מקבל למטה, להשפיע לעניים ולעשות עמהם צדקה וחסד, אזי מיד משפיעים עליו מלמעלה, ומסייעים לו להחזיק ברכה במעשה ידיו. וזה רמז הכתוב: 'פתוח תפתח את ידך' – רצונו לומר, כאשר אתה מקבל 'פתוח', תיכף 'תפתח את ידך' – כלומר יודך, שתיכף משפיעים מן השמים, שפע ישועה ורחמים, מבחינת אות יו"ד, שהמשפיע מלמעלה היא היו"ד. כי המשפיע מלמעלה לעולם התחתון היא השכינה, והיא שם א-דני, המנהיג העולם והוא הזן ומכלכל ומשפיע ברכה. וזה רמז יו"ד: כי מא' עד ט' עולה מ"ה עם יו"ד מלא – גימטרייה א-דני, כמו שכתב גאון עוזנו, מרן החיד"א, זיכרונו לברכה בספרו הברוך 'אהבת דוד', דף כ"ב עמודה ד', עיין שם בדבריו.

(שמן המאור: על כל חלקי פרד"ס התורה, בראשית, עמ' קע"ב, דפוס אלון, בני ברק, תש"ס (2000).

 

מדברי החכם בעניין 'אהבת ישראל' מלמד שמידת האהבה והאחדות היא יסוד מוסד לקבלת התורה.

ביאר הגאון רבי יעקב פיתוסי, מדוע הוצרכו לתנאי של במתן תורה, לפי שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שאין התורה נקנית אלא בחבורה, שנאמר: 'חרב אל הבדים ונואלו'. ודרשו חכמינו זיכרונם לברכה, שתורתם של אלו שלומדים בבדידות נחרבת, והם מטפשים ונואלים. לפיכך היו ישראל חבורת לימוד אחת ומלוכדת בעת מתן תורה. עד כאן לשונו. ונמצא כי מידה האהבה והאחדות בישראל היא הייתה יסוד מוסד לקבלת התורה. וכמה טעמים יקרים נאמרו בזה כאשר עיני הקורא תחזינה מישרים, בספרם של צדיקים, מפי סופרים ומפי ספרים. האהבה שבין אדם לחברו, 'איש את רעהו יעזורו', וילמדו זה לזה את התורה. כי כך היא המידה, כי אין דברי תורה נקנים אלא על ידי לימוד בחבורה, כאמור. …

ואפשר כי מטעם זה נתנה התורה בחודש סיון, שמזלו תאומים, להורות שמקבלי התורה עליהם להיות באהבה וחיבה זה עם זה כתאומים הללו, שהם אחים ורעים זה לזה. ואפשר כי מטעם זה גם כן ציווה ה' לעשות שניים כרובים על ארון העדות, הרומז לתורה, שבו היו מונחים לוחות הברית. והיו הכרובים שניים ולא אחד, 'ופניהם איש אל אחיו' – שם רמז ללומדי התורה שצריכים לעסוק בתורה בחבורה, איש את רעהו, ולא ביחיד, ושיהיו אוהבים זה את זה וכל אחד יבקש טובת חברו.

(שמן המאור: חידושים וביאורים על התורה בדרך פרד"ס, שמות, עמ' רנט – רס, הוצאת בית המדרש שמן המשחה, אשקלון, תשע"ז (2017)

 

מדברי החכם בעניין 'מנהג ישראל' מלמד לטבול בשבת לקבל תוספת נפש רוח נשמה.

'וביום השביעי יהיה לכם קודש' – ידוע הדבר ומפורסם העניין של חשיבות הטבילה בערב שבת לקראת שבת קודש. וכבר כתב גאון עוזנו, ראש הגלות, מרן הרב בן איש חי, זיכרונו לברכה, בספרו הבהיר והטהור חלק ההלכות, וזה לשונו: מה טוב ומה נעים על פי הסוד לטבול שבת כדי לקבל תוספת נפש רוח נשמה של ליל שבת על ידי טבילה … וגם ביום שבת בבוקר קודם תפילת שחרית, טוב ויפה מאד לטבול, כדי לקבל תוספת נפש רוח נשמה של יום שבת. עד כאן לשון הרב בן איש חי. ונראה כי רמז הכתוב טבילה זאת באומרו: 'וביום השביעי יהיה לכם קודש' – ראשי תיבות אלו עולה בגימטרייה: 'מקוה' – רמז בזה כי כדי לקבל תוספת נפש רוח נשמה יש לטבול קודם במקווה.

(שמן המאור: חידושים וביאורים על התורה בדרך פרד"ס, שמות, עמ' תקמב – תקמג, הוצאת בית המדרש שמן המשחה, אשקלון, תשע"ז (2017)

 

מדברי החכם בעניין 'מסורת אבות' מלמד שישיב עצמו כאדמה, שכולה קשר אחד וחיבור אחד.

'עד שובך אל האדמה' – אל מידת האחדות, שתהיה באדם מידת האחדות, קשורה ודבוקה בו לעולם, כאדמה שהיא כולה אחדות אחד, גוש אחד, וייסוד הארץ אחד הוא. כן האדם, אשר לוקח מן האדמה, צריך שתהיה בו מידת האחדות כאדמה שהיא מקורו ושורשו, וצריך הוא להדמות לשורשו ויסודו.

וזה אומרו 'עד שובך אל האדמה' – רצונו לומר: עד שישיב את עצמו כאדמה זו, מחובר ומאוחד עם כל ישראל כאדמה זו ש'ממנה לוקחת'.

ועוד רמז באומרו: 'כי ממנה לוקחת' – תיבת 'ממנה' חלקנה לשתיים וקראנה: 'כי מן מה לוקחת' – הוא הקדוש ברוך הוא הנקרא בשם 'מה'. … ורצוני לומר, עליך החיוב מוטל להיות עניו ושפל, וגם תקנה לעצמך מידת האחדות כאדמה שהיא שפלה עד מאוד, וכולה היא קשר אחד וחיבור אחד, מאחר שידעת כי מן 'מה', הוא הקדוש ברוך הוא, 'לוקחת'. כי הנה נודע שחביב האדם שנברא בצלם א-להים כי נפשו היא חלק אלוה ממעל, חצובה מתחת כסא הכבוד, והכל הולך אל מקומו ושורשו, כי כמו שהמקור והשורש שממנו חוצבה הנפש הא-לוהית הוא אין סוף, ברוך הוא יחיד ומיוחד, ואין שני לאחדותו, כך הענפים, שהם נשמות בני ישראל, צריכים להיות יחידים ומיוחדים באחדות אחת ובקשר אחד.

(שמן המאור: על כל חלקי פרד"ס התורה, בראשית, עמ' רא- רב, דפוס אלון, בני ברק, תש"ס (2000).

הדליקו נר לכבוד ולע"נ הצדיק המקובל חכם מנצור בן יעל זיע"א.

היום (כט בטבת) ההילולא של זקן המקובלים הגאון הקדוש חכם יצחק כדורי זיע"א.


הגאון המקובל חכם יצחק כדורי זיע"א נולד ט"ז בתשרי ה'תרנ"ט, (2 באוקטובר 1898) ונפטר כ"ט בטבת ה'תשס"ו, (28 בינואר 2006) היה מקובל ישראלי בולט. בשנותיו האחרונות כונה "זקן המקובלים". עמד בראשות ישיבת המקובלים "נחלת יצחק".

מסע חייו ופועליו:

הרב נולד כבן בכור לכדורי דיבה (זאב בערבית) ולתוּפאחה בבגדאד. הוא נולד בט"ז בתשרי, יום האושפיזין של יצחק, ולכן נקרא בשם זה. אביו, שהיה סוחר בשמים, שלח אותו ללמוד ב"מדרש בית זלכה", וכילד פגש שם את הרב יוסף חיים מבגדאד ("הבן איש חי"). בגיל שבע עשרה דרש בפני גדולי התורה בבגדאד, ועם תום דבריו נתבקש שלא להרבות בדרשות בעתיד מחשש לעין הרע.

בשנת התרפ"ב (1922) עלה לארץ ישראל ולמד בישיבת שושנים לדוד ובישיבת פורת יוסף שבעיר העתיקה בירושלים אצל הרב אפרים כהן.

סמוך לנישואיו עם אשתו הראשונה, שרה שדרה, שינה את שמו לכדורי (שמשמעותו ירק).

התפרנס מעבודתו ככורך ספרים בשכונת הבוכרים בירושלים, שבה התגורר. מסופר שפעם אחד מחכמי ירושלים שלח לרב ספר שיכרוך אותו והרב משום מה התערב מלהחזיר את הספר שבא אותו חכם לשאול למה זה מתעכב ענה לו הרב שחוץ מלכרוך את הספרים הוא גם לומד אותם מכריכה לכריכה והיה לו באותו שבוע כמה ספרים שלא הספיק לקרוא ולכן הוא התעכב בהמשך כיהן כראש ישיבת המקובלים "נחלת יצחק", שנוסדה על ידי בנו הרב דוד כדורי לשם לימוד כוונות התפילה לפי סדר הרש"ש.

באייר תשמ"ט (1989) נפטרה אשתו, וב- ה'תשנ"ג (1993), כשהוא בן למעלה מתשעים, נישא לדורית בן יהודה, גרושה עם 2 ילדים, חוזרת בתשובה, שהייתה אז בת 44.

נפטר בגיל מופלג בכ"ט בטבת ה'תשס"ו (28 בינואר 2006) ונקבר בהר המנוחות. גרסאות שונות לגילו בעת פטירתו נעות בין 104 ל-110, ואף ל-122. במסע הלוויתו בירושלים השתתפו מאות אלפי בני אדם וערוצי הטלוויזיה שידרו ממנו שידורים ישירים.

לרב כדורי ולשרה נולדו שני ילדים – רחל והרב דוד, שהיה ראש ישיבת "נחלת יצחק".

כתביו:

חיבר ספר בשם פתחי עולם – חיבור בן 5 כרכים בענייני קמעות, סגולות ותפילות. תורתו בנושאים אלה יצאה לאור תשע"א (2011) בשישה כרכים בשם קדושת יצחק עם הערות וביאורים מהרב יעקב עדס.

מעורבותו בפוליטיקה:

אנשי ציבור, פוליטיקאים, קציני צבא ומשטרה ורבים אחרים באו אל ביתו לקבל את ברכתו. הוא רשם בצורה מסודרת את שמו ושם אמו של כל מי שפנה אליו לברכה ולעצה. הרשימות הצטברו לעשרות מחברות, קונטרסים ויומנים.

הרב כדורי התחבר עם מרן חכם עובדיה יוסף והפך בהדרגה לאחד ממנהיגיה הרוחניים של תנועת ש"ס. במשך השנים התגלעו ויכוחים בין הרב כדורי וחצרו לבין הרב עובדיה יוסף, ובעקבות ויכוחים אלו נפסק הקשר בין הרב כדורי ותנועת ש"ס. נכדו, יוסף כדורי, הקים עקב כך את תנועת "אהבת ישראל". הרשימה התמודדה בבחירות לכנסת ה-16, אך זכתה באלפי קולות בודדים ולא עברה את אחוז החסימה. בבחירות לרשויות המקומיות בשנת 2003 התמודדה "אהבת ישראל" בקריית גת, שם זכתה בשני מושבים, ובבית שאן, שבה לא הצליחה להיכנס למועצה. סמוך לפטירתו, לקראת הבחירות לכנסת ה-17, חזר הרב כדורי לתמוך בתנועת ש"ס.

 

היום (כט בטבת) ההילולא של זקן המקובלים הגאון הקדוש חכם יצחק כדורי זיע"א.

הדליקו נר לכבוד ולע"נ הצדיק חכם יצחק בן תפחה זיע"א.