הלימוד היומי בתורת מרן | יום חמישי ט שבט תשע”ח


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ה | פרשת ויקרא – הלכות ראש חודש, הלכות יג-טז, וכן דיני ברכת הלבנה

למעוניינים לקבל את הלימוד מידי יום למייל, ניתן להירשם ע”י לחיצה על הקישור הזה.

א. לכתחלה אין להניח תפלין ביום ראש חודש אחר תפלת מוסף, אבל שליח צבור שרגיל להניח תפלין דרבינו תם בסוף התפלה אחר תפלין דרש”י, ובראש חודש אין לו פנאי להניחן, כדי שלא יצטרכו הצבור להמתין לו, רשאי להניח תפלין דרבינו תם אחר המוסף דראש חודש.

ב. אין לברך ברכת הלבנה אלא בעת שהיא זורחת יפה ונהנים מאורה. וכל הלילה זמנה הוא, ואפילו אם עלה עמוד השחר אם עדיין נראית זריחתה היטב ונהנים מאורה, והזמן מצומצם, שאם לא יברך עליה יעבור זמנה, רשאי לברך ברכת הלבנה. והוא הדין שרשאי לברך ברכת הלבנה אחר שקיעת החמה, קודם צאת הכוכבים, אם נראית זריחתה היטב, והזמן מצומצם, שאם לא יברך עתה, יש לחוש שלא יוכל לברך עליה לאחר מכן. אך אם יש עוד זמן סביר שיוכל לברך ברכת הלבנה בלילה, עדיף שימתין, ויברך ברכת הלבנה רק לאחר צאת הכוכבים.

ג. לכתחלה ראוי שלא לברך ברכת הלבנה עד שיעברו עליה משעת המולד שבעה ימים שלמים, ומכל מקום אם יחסרו כמה שעות מן השבעה ימים, רשאים הצבור לברך ברכת הלבנה במוצאי שבת, אף על פי שלא עברו עליה שבעה ימים שלמים. ובמקומות שמצויים עננים הרבה בימות החורף, ויש לחוש שאם ימתינו להשלמת שבעה ימים מהמולד, יפסידו ברכת הלבנה מכל וכל, יש להורות להם שיברכו ברכת הלבנה מיד לאחר שלשה ימים, כדברי התלמוד והפוסקים.

ד. יכולים לברך ברכת הלבנה עד ליל חמשה עשר לחודש, ועד בכלל, ט”ו ימים שלמים מעת לעת. ואפילו עברו מחצית כ”ט י”ב תשצ”ג משעת המולד רשאים עדיין לברך בשם ומלכות, ברכת הלבנה בליל חמשה עשר כולו. ובליל ט”ז אין לקדש הלבנה, אלא בלי שם ומלכות.

לקבלת הלימוד מידי יום למייל, ולהרשמה למפעל, לחץ כאן 

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

One thought on “הלימוד היומי בתורת מרן | יום חמישי ט שבט תשע”ח

  1. ובמקומות שמצויים עננים הרבה בימות החורף, ויש לחוש שאם ימתינו להשלמת שבעה ימים מהמולד, יפסידו ברכת הלבנה מכל וכל, יש להורות להם שיברכו ברכת הלבנה מיד לאחר שלשה ימים, כדברי התלמוד והפוסקים
    מה כוונת מרן “מקומות המצויים הרבה בימות החורף” לחו”ל או א”י?

תגובות (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *