הלימוד היומי בתורת מרן יום שישי יד ניסן תשע”ח


הלימוד היום בספר הליכות עולם חלק ח | פרשת ראה – הלכות נדרים הלכה כב. פרשת שופטים – הלכות כיבוד אב ואם, הלכות א-ג

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

א. הבעל יכול להפר נדרי אשתו בדברים שיש בהם משום עינוי נפש, כגון שנדרה או נשבעה שלא לאכול אפילו רק ממין אחד של פירות, בין שהוא מאכל טוב, בין שהוא מאכל רע לבריאות. וכן אם נדרה או נשבעה שלא תתרחץ ולא תתקשט, או שלא תלך לבית האבל או לבית המשתה. ואין הבעל יכול להפר בכל אלו אלא רק ביום שמעו. ולא כל משך מעת לעת, אלא אם שמע סמוך לחשכה, ושתק ולא היפר לה, ואחר כך חשכה, שוב אינו מיפר לה. אלא אם רוצה לבטל את נדרה ושבועתה עליה לגשת אצל רב שיעשה פתח וחרטה לנדרה או לשבועתה ויתיר לה.

ב. אף על פי שכל מצוה שמתן שכרה בצדה אין בית דין מוזהרים לכפות עליה (חולין קי:), מכל מקום אם רצו בית דין לכפות עליה, רשאים לעשות כן. ויש חולקים. ולכפות בדברים לכל הדעות רשאים.

ג. אין הבן רשאי לסתור דברי אביו. ויש אומרים שזהו דוקא במילי דעלמא, אבל בדברי תורה מותר, ובלבד שיעשה כן דרך כבוד. ועל כל פנים שלא בפניו מותר, שתורה אמת כתיב בה ואין מחניפים בה לשום אדם.

ד. אסור לקרוא את אביו בשמו. ואם היה שם אביו כשם אנשים אחרים, לא יזכיר שמם, אלא בכינוי, אם היה שמו של אביו שם פלאי, שאין הכל רגילים לקרות בו. ואם שואלים אותו “מה שם אביך” ? יכול לענות, בן פלוני אני. וכמו שמצינו אצל יעקב שהגיד לרחל כי בן רבקה הוא.

להקדשת הלימוד לחץ כאן. 

מעוניין לקבל את הלימוד מידי יום למייל? לחץ כאן להצטרפות!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *