הלכה אקטואלית • האם מותר ללכת לבריכה או לים בבין המיצרים? / הרב אליהו דניאל אוזן


שאלה:

הילדים שלי יצאו לחופש הגדול, והם מאד רוצים שאקח אותם לים, או לכל הפחות לבריכה, כמובן בזמני רחצה נפרדים, האם מותר לקחת אותם בימים אלו, שלשת השבועות של “בין המיצרים”?

תשובה:

כתבו רבותינו האחרונים, שבימי בין המיצרים יש למעט בתענוג, ולא להרבות בהם בשמחה, וראה במה שכתב מרן החיד”א בספרו “מורה באצבע” (סי’ ח אות רכט) וזה לשונו, בימי בין המיצרים יזהר מאד במיעוט שחוק ומיעוט תענוג וכו’, כי כל העולמות מצטערים בחרבן הבית והכל תלוי בתשובה, ובעוונותינו הרבים כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו – כאילו נחרב בימיו, ונוסף צער בדור האחרון, ואם יתבונן בזה יקרע סגור לבבו. ע”כ. וכן מבואר בספר יסוד ושורש העבודה (פרקים יא-יב) ובספר נהורא שלם (הנהגת ימי המיצרים), ובשבולי הלקט (סי’ רסג) בשם רבינו סעדיה גאון, ועוד ספרים.

אולם מעיקר הדין מותר ללכת לים או לבריכה בימים אלו (ופשוט וברור שהוא דוקא במקומות שאין בהם תערובת או שאר איסורים חס ושלום), שהרי למנהגינו הספרדים מותר להתרחץ גם בשבוע שחל בו תשעה באב במים צוננים, ולכן בריכה שאינה מחוממת, אין מעיקר הדין בעיה להיכנס בה (וראה בילקוט יוסף ארבע תעניות סימן תקנג סעיף ב, עמוד שכא), ואף לאשכנזים, דעת מרן רבינו זיע”א ומרן הראש”ל שליט”א, שאם ריחם נודף באופן שמזיק לאחרים – יש להם להתרחץ במים  צוננים, שכל מה שפסקו להם רבותיהם לאיסור, הוא דוקא בארצות אשכנז בחו”ל שמזג האויר שם קר, ואין מזיעים כל כך, אבל בארץ ישראל הנמצאת במזרח התיכון שמזג האויר שבו חם, אינם יכולים להחמיר על חשבון אחרים, שגדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. וראה בילקוט יוסף הנ”ל (סימן תקנג הערה ב, ד”ה ונראה עוד).

על אף האמור לעיל, יש בדבר משום סכנה, שימים אלו מועדים לפורענות חלילה, והרבה אסונות ל”ע קרו בימים אלו, ויש להזהר מאד, וכבר נאמר “ונשמרתם מאד לנפשותיכם”, ועיננו הרואות לדאבוננו ילדים קטנים ותינוקות שעלו בסערה השמימה בזמן האחרון, והצער גובר, והוא משום צער הקב”ה שקרוב לאלפיים שנה עדיין אין לו בית, ושכינתו חובקת אשפתות.

מהר”ם מרוטנבורג זלה”ה כתב בספר “מנהגים דבי מהר”ם” (מנהגי יז בתמוז), שבשלשת השבועות האלו, המזיקים מצויים, ולכן יש נזהרים שלא לרחוץ בנהרות כלל בימים האלו.

וכן בעל חוות יאיר כתב בספרו “מקור חיים” (סי’ תקנא סעיף יד), שיש נמנעים מללכת לרחוץ בנהרות בימים אלו מפני הסכנה, והעת מסוכן.

ובספר ארחות רבינו (חלק ב, עמוד קכט) כתב, שהסטייפלר, רבי יעקב ישראל קנייבסקי זלה”ה, היה מונע את בני ביתו ללכת לים בימי בין המיצרים, שלמרות שמעיקר הדין מותר, יש להמנע משום סכנה, שהמזל רע בימים אלו.

ויש להסביר לילדים זאת בנעימות, שאף אמנם הרצון הוא לשמח אותם ולהעניק להם כל אשר ירצו, אך חמירא סכנתא מאיסורא, ומשום חשש סכנה חלילה, ובעזרת ה’ יתברך, באם ח”ו לא יגיע משיח צדקנו, יקחו אותם לאחר תשעה באב.

לסיכום:

מעיקר הדין מותר ללכת לים או לבריכה בימי בין המיצרים, אך אין כדאי הדבר משום סכנה. ויסבירו זאת לילדים בלשון רכה ונעימה.

נכתב ע”י הרב אליהו דניאל אוזן, יו”ר המרכז למורשת מרן – להבין ולהשכיל

יש לכם שאלה בהלכה?

נשמח לענות לכם בפורום שלנו, בקישור הזה

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *